Search
Close this search box.

VÄLKSEMINAR

INF 14 – mida ja kuidas deklareerida 1. veebruariks 2023?

Lektor: Aule Kindsigo

Loengu eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade INF 14 deklaratsioonist, mis tuleb Maksu- ja Tolliametisse esitada 1.02.2023.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

12.50–13.00
Kogunemine veebiruumi
13.00 – 14.15
INF 14 – mida ja kuidas deklareerida 1. veebruariks 2023?

Lektor: Aule Kindsigo

  • INF 14 deklareerimise põhimõtted
  • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis – osa I
  1. Kellele ja mis tingimustel saab maksta
  2. Sõidupäeviku pidamine
  3. Deklareerimise reeglid
  • Koolituskulude katmine ja hüvitamine – osa II
  1. Milliseid koolituskulusid saab maksuvabalt hüvitada
  2. Kuidas deklareerida
  • Tervise edendamise kulude katmine ja hüvitamine – osa III
  1. Maksuvabalt hüvitatavad kulud
  2. Hüvitamise piirangud ja kuidas deklareerida
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja -spetsialistid, audiitorid, juhid, juhatuse liikmed ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Aule Kindsigo

maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Ta on täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Ta on töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel. Ta oli Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas ta aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business School`is, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. Aule on mitmete maksuõiguse artiklite autor.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo