Search
Close this search box.

VEEBILOENG

Tööandja vastutus töötaja tööstressi vältimisel

Lektor: Karin Reinhold

Loengu eesmärgiks on anda ülevaade, kuidas maandada sisemisi pingeid, mis tekivad konfliktsetes situatsioonides, et seeläbi säilitada suurem võimekus organisatsioonis kvaliteetselt konflikte lahendada.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

14.20 – 14.30
Kogunemine veebikeskkonda
14.30 – 16.00
Tööandja vastutus töötaja tööstressi vältimisel

Lektor: Karin Reinhold

OSALUSTASU

109 €

Hind sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: kõik huvilised olenemata ametist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Karin Reinhold

Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse-, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo