KONVERENTS Tallinnas

BÜROOTÖÖ JA DOKUMENDIHALDUSE AASTAKONVERENTS

Lektorid: Janne Kerdo, Enely Prei, Ulvi Olivares Kaiva, Kaido Kivilaan, Heikko Kukk, Kari Maripuu ja Klaid Mägi

Konverentsi eesmärgiks on pakkuda lahendusi Eesti dokumendihalduse ees seisvatele murekohtadele ning rääkida dokumendihalduse plaanidest üldises infohalduse tuleviku kontekstis.

Programm

9.30–10.00
Registreerimine ja tervituskohv
10.00-10.05
Konverentsi avasõnad

Päevajuht Janne Kerdo

10.05-10.45
Teekond teabehalduses – kuhu suundume aastal 2023?

Lektor: Marten Kaevats, Govstack.global kaasasutaja

10.45-11.30
Infohaldus või dokumendihaldus?

Lektor: Enely Prei, RMIT, teenuste tiimijuht

11.30 – 12.00
Dokumendihalduse tulevikuvaade

Lektor: Janne Kerdo, Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige

12.00 – 12.50
Lõunapaus
12.50 – 14.30
Jagunemine töötubadesse
I TÖÖTOAD
12.50 – 13.45
Andmevara poolt pakutavad erinevad digiteerimise lahendused avaliku sektori jaoks

Lektor: Ulvi Olivares Kaiva, Andmevara Service äriarendusjuht

13.45 – 14.30
ASTRA uuendused

Lektor: Kaido Kivilaan, Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht

II TÖÖTOAD
12.50 – 13.45
Dokumentide jagamine süsteemid ja mugavus kasutamisel

Lektor: Heikko Kukk, PRIMEND arendusosakonna juhataja

13.45 – 14.30
Dokumendihalduse vajalikkus organisatsiooni

Lektor: Kari Maripuu, Kaubanduse infosüsteemi Lexi.Market tegevjuht

14.30 – 14.45
Kohvipaus
14.45 – 15.30
Küberturve dokumendihalduses – mida peab teadma?

Lekor: Klaid Mägi, küberturve ekspert

15.30 – 15.45
Konverentsipäeva lõpetamine

Päevajuht Janne Kerdo

16.00– ...
Ekskursioonid huvilistele valitud näitustele
OSALUSTASU

179 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause, kogu päeva toitlustust saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, juhiabid, assistendid nii avalikust kui ka ärisektorist

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Janne Kerdo

Janne Kerdo

Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige

Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja ta omab magistrikraadi dokumendihalduses. Janne aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendihalduse ja bürootöö kursustel algas 1999. aastal ning sellest ajast alates on ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes ning avatud koolitustel. Ta on osalenud erinevates valdkonnaga seotud projektides, kutsestandardite ja õppekavade koostamisel. Lisaks on Janne Eesti Juhi Abi Ühingu liige, Dokumendihaldurite Ühingu juhatuse liige ning Konsultantide Assotsiatsiooni liige.

Ulvi Olivares Kaiva

Andmevara Service äriarendusjuht

Marten Kaevats

Govstack.global kaasasutaja

Marten on hariduselt arhitekt ja linnaplaneerija, kes tegeleb igapäevaselt suurte organisatsioonide (nii avalik kui erasektor) juhtimis nõustamisega haldus arhitektuuri küsimustes. Digitaalsed tööriistad on aktiivselt muutmas, seda viisi kuidas info liigub ja organisatsiooni juhitakse. Eesti järgmise põlvkonna avaliku haldus arhitektuuri looja ja käimatõmbaja, mitmete uute tehnoloogiate, nt krattide maaletooja ja tuleviku digirriigi peamise kasutajaliidese #bürokrati ristiisa.

Enely Prei

RMIT, teenuste tiimijuht

Kaido Kivilaan

Kaido Kivilaan

Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht

Heikko Kukk

PRIMEND arendusosakonna juhataja

Klaid Mägi

küberturve ekspert

Klaid Mägi on üle 20 aastase staažiga rahvusvaheline küberturbe ekspert, kes on juhtinud Eesti riikliku küberintsidentide käsitlemise osakonda (CERT-EE) ja Eesti infoturbejuhtide komisjoni. Ta on nõustanud ja üles ehitanud sarnaseid üksuseid erinevates maailmajagudes. Läbi riikliku ja rahvusvahelise kogemuse on ta näinud väga laias spektris erinevaid intsidente ja küberründeid ning analüüsinud nende põhjuseid ja tagajärgi.

Kari Maripuu

Kaubanduse infosüsteemi Lexi.Market tegevjuht

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo