Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele

Lektor: Külli Kröönström

21. sajandi õpetajatöö eeldab lisaks pedagoogikateadmistele orienteerumist ka õigusvaldkonnas. Probleeme ja vaidlusi võivad tekitada erimeelsused hindamise ja tagasisidestamise põhimõtetes, aga ka andmekaitseküsimused, mis on viimase aja avalikes aruteludes tõstatanud muuhulgas mõtte, kas lubada võiks nutiseadme kasutamist tunni filmimiseks.

Programm

10.50 – 11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 13.00
Olulised õigusteadmised haridusasutuse töötajatele
  • Ülevaade tööõiguse põhiprintsiipidest
  • Juristi nõuanded konfliktsete olukordade õiguskindlaks lahendamiseks
  • Kohtupraktika õpilastele pandud hinnete ja antud hinnangute vaidlustamises
  • Streik – mis see on? Kellel on õigus streikida ja mida streikides tuleb silmas pidada
  • Andmekaitsest laste- ja haridusasutuses
  • Autorikaitse probleemidest laste- ja haridusasutuses
  • Karistamine laste- ja haridusasutuses – kas üldse ja millised meetodid on lubatud
  • Ülevaade Riigikogu sotsiaalkomisjoni aktuaalsetest seisukohtadest ja algatustest haridusküsimustes
  • Kohtu-uudiseid haridusõigusest
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: haridusasutuste juhid, õpetajad, tugipersonal

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Külli Kröönström

OÜ Northern Beauty and Justice õigusnõunik ning EHL jurist

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

109 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo