Search
Close this search box.

KOOLITUS

Olulisemad tulumaksu- ja käibemaksuseaduse muudatused ning maksustamise praktika!

Lektorid: Aule Kindsigo, Tõnis Elling ja Toomas Villems

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade käibemaksuseaduse muudatustest aastal 2022, tulumaksuseaduse muudatustest aastatel 2022-2023, dividendide väljamaksmisega seotud õiguslikest võimalustest ning maksude arvestamisest ja deklareerimisest.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

9.35 – 9.45
Kogunemine veebikeskkonda
9.45 – 11.45
Tulumaksuseaduse ning teiste seaduste muudatused aastatel 2022 ja 2023

Lektor: Aule Kindsigo

 • Olulisemad tulumaksuseaduse muudatused 2022. aastal
 • Kuidas need uuendused mõjutavad senist maksustamise praktikat?
 • Olulisemad aspektid maksumaksja jaoks
 • Milliseid uuendusi on oodata 2023. aastal?
11.45 – 12.00
Sirustuspaus
12.00 – 13.15
Uuendus lootusetutelt võlgadelt käibemaksu tagasi küsimiseks ja teised käibemaksuseaduse muudatused aastal 2022

Lektor: Tõnis Elling

 • Lootusetutelt võlgadelt käibemaksu tagasi küsimise ja deklareerimise nüansid
 • Tavaettevõtte raamatupidajale kassapõhise käibemaksuarvestusega ettevõtja arvetest
 • 0% maksustatav kaubaveoteenus
 • Aktsiisikaupadelt ja maksuladustatud kaupadelt käibemaksu tasumise korra muudatused
13.15 – 13.30
Sirutuspaus
13.30 – 15.30
Dividendide maksustamine, deklareerimine ja maksmine

Lektor: Toomas Villems

 • Omakapital –  arvestus ja deklareerimine
 • Väljamaksed kasumist ja nende maksustamine
 • Maksuvabad dividendid
 • Dividendide tulumaksu määrad 7%, 14% ja 20% – kellele, millal ja miks?
 • Dividendide deklareerimine TSD lisal 7 ja INF 1
 • Välismaal kinnipeetud tulumaksu deklareerimine ja kasutamine TSD lisal 7
 • Dividendid versus töötasu
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Personalijuhid ja – spetsialistid, raamatupidajad, juristid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemadest huvitatud juhid ja spetsialistid

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Aule Kindsigo

maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Ta on töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. Aule on mitmete maksuõiguse artiklite autor.

Tõnis Elling

Tõnis Elling

juhtiv maksunõustaja

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud rohkem kui 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, kui ta asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis 2005-2018. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Alates 2015. aastast järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Alates 2019 töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II klassi – hõberisti. Hariduselt on Tõnis jurist ja tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.

Toomas Villems

vandeaudiitor

Toomas Villems on rohkem kui 20- aastase vandeaudiitori kogemusega lektor raamatupidamise – ja auditeerimisvaldkonnas. Ta on audiitoräriühingu Villems ja Partnerid OÜ asutaja ning partner.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo