Search
Close this search box.

VEEBIFOORUM

Raamatupidamise kuumad küsimused.

Päevajuht Kristo Krumm

Veebifoorumi eesmärgiks anda ülevaade olulisematest muudatustest, mis mõjutavad raamatupidamist, maksu- ja finantsõigust 2022. aastal.

Programm

9.30–9.55
Registreerimine ja tervituskohv
10.00 – 10.05
Veebifoorumi avasõnad

Päevajuht Kristo Krumm

10.05-10.35
Arvestusvaldkonna hetkeseis ja tulevikusuunad

Lektor: Mirjam Suurekivi, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik

10.35-11.15
Ettevõtte tulumaksust maksuhalduri silme läbi

Lektor: Madis Laas, Maksu- ja Tolliameti kapitali töögrupi juhtiv maksuaudiitor

11.15 – 12.00
Raamatupidamise kuumad küsimused

Lektor: Madis Uusorg,ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat

12.00 – 12.45
Sirutuspaus
12.45 – 13.30
Majanduslangus ja selle mõju varade väärtusele

Lektor: Mati Nõmmiste,raamatupidamis-, auditeerimis- ja nõustamisfirma Grant Thornton Baltic juhtiv partner

13.30 – 14.15
Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

Lektor: Toomas Villems, Villems & Partnerid vandeaudiitor

14.15 – 14.40
Sirutuspaus
14.40 – 15.10
Ületöötamise selged märgid ehk kuidas juhti õigeaegselt ülekoormusest teavitada?

Lektor: Pia Pedanik, Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu esinaine, Meeletervis OÜ tegevjuht

15.10 – 15.55
Kuidas tegevuspõhine kuluarvestus aitab tõsta ettevõtte kasumlikkust?

Lekor: Kristo Krumm, õppejõud ja ettevõtja

15.55-16.00
Veebifoorumi lõpetamine

Päevajuht Kristo Krumm

OSALUSTASU

159 €

Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ning soovi korral tõendit teemade läbimise kohta.

SIHTRÜHM: raamatupidajad, finantsjuhid ja –spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esinejad

Kristo Krumm

õppejõud ja ettevõtja

Kristo Krummil on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnast pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis – ja investeerimistoodete turundamine. Viimased 16 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on ta aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja – koolitustele.

Mati Nõmmiste

raamatupidamis-, auditeerimis- ja nõustamisfirma Grant Thornton Baltic audiitorteenuste juhtiv partner

Rohkem kui 25 aastat tööd nii ettevõtte juhi kui ka vandeaudiitorina teeb Matist kahtlemata professionaalse praktiku – suure algustähega. Kõik need aastad on ta oma kliente toetanud ja nõustanud, aidates märgata arenguvõimalusi ja juhtides tähelepanu riskikohtadele. Tema klientide – Mootor Grupp, United Motors, MyFitness jpt – edu annab tunnistust sellest, et Matilt saadud nõuanded on kulda väärt. Kui poleks Matit, poleks ka Grant Thornton Balticut. Nimelt on Mati meie 1992. aastal asutatud ettevõtte, mis toona kandis nime Rimess OÜ, üks asutajatest. Lisaks vandeaudiitori ja juhatuse esimehe ülesannetele Grant Thornton Balticus on Mati olnud aastaid Audiitorkogu eestvedaja ning võtnud erinevatel aegadel enda kanda Audiitorkogu asepresidendi kui ka presidendi kohusetäitja rolli. Ta on ka Nõmme-Tallinn Rotary klubi pikaajaline liige. 2015. aastal pälvis Mati president Toomas Hendrik Ilveselt audiitortegevuse arendamise eest Valgetähe V klassi teenetemärgi.

Pia Pedanik

Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu esinaine, Meeletervis OÜ tegevjuht

Pia Pedanik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe Work and Organizational Psychology erialal. Meeletervis OÜ-s edendab äriklientide töökeskkonna vaimset tervist läbi individuaalsete vastuvõttude, sisekoolituste, ja töökeskkonna psühhosotsiaalsete stressorite hindamise. Ühiskondlikul tasandil proovib tõsta teadlikkust töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnast Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu näol, mille üks kolmest asutajaliikmest ta on.

Madis Uusorg

ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat

Madis Uusorg töötab ATTELA advokaadibüroos alates 2017. Aastast. Varasemalt on ta töötanud Maksu- ja Tolliametis ning Eesti Maksumaksjate Liidus maksujuristina. Madis on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri.

Toomas Villems

vandeaudiitor

Toomas Villems on rohkem kui 20- aastase vandeaudiitori kogemusega lektor raamatupidamise – ja auditeerimisvaldkonnas. Ta on audiitoräriühingu Villems ja Partnerid OÜ asutaja ning partner.

Madis Laas

Maksu- ja Tolliameti kapitali töögrupi juhtiv maksuaudiitor

Madis Laas asus revidendina Maksu- ja Tolliametisse tööle 2013. aastal. Esmalt tegeles ta käibemaksu tagastusnõuete ning kinnisvaratehingute maksustamise menetlustega. Alates 2016. aastast kuulub Madis Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna kapitali töögruppi, mis tegeleb peamiselt ettevõtete tulumaksu küsimustega, sealhulgas ka varjatud kasumieraldiste teemaga. Madis on omandamas magistrikraadi majanduses, keskendudes oma lõputöös Eesti ettevõtete tulumaksu probleemidele.

Mirjam Suurekivi

Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik

Mirjam Suurekivi peamised tööülesanded on arvestusala poliitikakujundamises ja õigusloomes osalemine ning vajadusel nii taksonoomia kui ka Raamatupidamise Toimkonna juhendite määruste muudatuste ettevalmistamine. Koostöös Raamatupidamise Toimkonnaga abistab ta normiadressaate raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardi tõlgendamisel. Mirjamil on pikaajaline töökogemus finantssektoris erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes nii krediidihaldurina, raamatupidajana, vanemkonsultandina audiitorbüroos kui ka suurettevõttes finantskontrollerina.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo