Search
Close this search box.

KOOLITUS

Kõik oluline avaliku teenistuse seaduse muudatustest!

Lektor: Kaidi Meristo

Koolituse eesmärgiks on selgitada sel aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse muudatusi ning seaduse plaanitavaid arenguid.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 11.30
Kõik oluline avaliku teenistuse seaduse muudatustest!

Lektor: Kaidi Meristo

  • Avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadusest
  • Avaliku teenistuse seaduse muudatustest seoses läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiviga
  • Ülevaade avaliku teenistuse seaduse arengusuundadest
OSALUSTASU

109 €

Hind sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, kohvipaus saali loengu puhul, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: avaliku teenistuse personalijuhid ja –spetsialistid, juristid, raamatupidajad, finantsjuhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Kaidi Meristo

Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

Kaidi Meristo on olnud alates 2011. aasta sügisest Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik õiguse alal, olles seega osaline 2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse ja selle rakendusaktide loomises, avaliku teenistuse reformi elluviimisel ja rakendamispraktika väljakujundamisel. Üheteistkümne aasta jooksul on Kaidi ülesandeks olnud muuhulgas avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide rakendamise praktika analüüsimine ning nendes küsimustes ametiasutuste nõustamine, samuti märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning ettepanekute tegemine nimetatud õigusaktide muutmiseks.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo