Search
Close this search box.

VEEBILOENG

Kuidas läbi tunnustamise tõsta töötaja eneseusku ning heaolutunnet?

Lektor: Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Seminari eesmärgiks on selgitada inimeste juhtimisega seotud praktilisi ning päevakajalisi teemasid, et saavutada oma töötajate ja meeskondade kiirem areng.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

14.35 – 14.45
Kogunemine veebikeskkonda
14.45 – 16.00
Kuidas läbi tunnustamise tõsta töötaja eneseusku ning heaolutunnet?

Lektor: Ave-Gail Kaskla-Kuprys

OSALUSTASU

109 €

Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: Personalijuhid ja –spetsialistid, koolitus- ja arendusjuhid ning kõik teised personalitöid tegevad juhid ning spetsialistid

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

töö- ja organisatsioonipsühholoog ning nõustaja

Ave-Gail on kogenud nõustaja, kelle peamine töövaldkond käesoleval ajal on tööpsühholoogia. Ave-Gaili tööks on aidata leida organisatsioonikäitumuslike meetoditega võimalusi muuta töökeskkond turvalisemaks, aga ka nõustada nii töötajaid kui ka juhte eeskätt ametialase läbipõlemise ennetamiseks ning sellega toimetulekuks. Teda toetab suur klienditöö kogemus ajast, mil tal tuli muuhulgas pingelisi suhteolukordi lahendada teenindusettevõtete projektijuhina kui ka rahvusvahelise firma suurkliendi haldurina. Paralleelselt nõustamistega viib Ave-Gail läbi ettevõtetes sisekoolitusi tööpsühholoogia valdkonnas. Ta on ka väikeettevõtja tööohutuse, koolitamise ja nõustamise valdkonnas (alates 2012, A-G Projekt OÜ).

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo