VEEBIKOOLITUS

Planeerimisseaduse muudatused al. 01.11.2022!

Lektor: Raul Keba

Planeerimisseaduses jõustusid 2022. aastal mitmed muudatused. Lisaks jõustusid mõningad muudatused ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ning ehitusseadustikus.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

12.50 – 13.00
Kogunemine veebikeskkonda
13.00 – 15.00
Planeerimisseaduse muudatused

Lektor: Raul Keba

  • Planeerimisseaduse muudatused – planeeringute andmekogu, taristu väljaehitamise kuude kandmise kord, muud olulisemad muudatused
  • Ehitusseadustiku planeeritavad muudatused – teavitamine ja loakohustus, menetlustähtajad, ajutised ehitised, projekteerimistingimused, muud olulisemad muudatused
  • Ehitisregistri uuendused
  • Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega
  • Detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega
OSALUSTASU

109 €

Hind sisaldab loengut kaks ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja KOV asutustest, haldus – ja projektijuhid, projekteerijad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Raul Keba

Raul Keba

advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat

Raul Keba on juhtivpartner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos. Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide- ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. Raul on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on Raul töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. 2018. aastast on Raul olnud lektor ka Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo