Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Mida peab teadma andmekaitse ja küberturbe korraldamisest ettevõttes?

Lektorid: Andres Ojaver ja Thea Sogenbits

Koolituse eesmärgiks on tõsta töötajate informeeritust infoturbe toimimisest, samuti küberohtudest organisatsioonis ning selgitada, kuidas hoida asutusele vajalik info turvatud ja andmed kaitstud.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50–11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 13.00
Infoturbe ja küberturvalisus ettevõttes

Lektor: Thea Sogenbits

  • Infoturbe põhimõtted
  • Küberohud ja nende liigid
  • Riskide juhtimine
  • Praktilised lahendused infoturbe parandamiseks
  • Ettevõtte töötajate teadlikkuse tõstmine turvaliseks käitumiseks
13.00 – 13.30
Küsimused-arutelu
13.30 – 13.45
Sirutuspaus
13.45 – 15.45
Andmekaitse põhieesmärk ettevõttes

Lektor: Andres Ojaver

  • Isikuandmete kaitse põhiprintsiibid ja erinevus infoturbest
  • Andmekaitse põhinõuded
  • Praktilised nõuanded andmekaitse rakendamiseks
  • Ettevõtte töötajate teadlikkuse tõstmine turvaliseks käitumiseks
15.45 – 16.15
Küsimused-arutelu
OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loengut viis ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta ja järelvaatamise võimalust 30-päeva.

SIHTRÜHM: ettevõtete juhid, keskastmejuhid ja osakonnajuhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Andres Ojaver

advokaadibüroo Hedman Partners & Co jurist

Andres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telias. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

Thea Sogenbits

küberturbe ja andmekaitse ekspert

Thea Sogenbits on küberturbe ja andmekaitse ekspert. Igapäevaselt kaitseb ta meie kõigi maksusaladust. Teadlasena uurib ta küberkuritegelike organisatsioonide äri ja rahvusvahelist piiriülest küberkuritegevust. Koolitajana valmistab ta ette militaar-, avaliku- ja erasektori hübriidkaitse eksperte.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo