Search
Close this search box.

DOKUMENDIHALDUSE EMINAR

Digitaalarhiveerimise ja teabehalduse hetkeseis ning tulevikusuunad

Lektorid: Enely Prei, Kalev Pihl ja Sigrid Holter

Seminari eesmärk on tuua osalejateni olulised teabehalduse teemad, sh digiprügi teema: kuidas seda vähendada ja käituda digitaalselt vastutustundlikult. Samuti toome kuulajateni digidokumentide üleandmise uudised Rahvusarhiivile.

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Millised on teabehalduse peamised töösuunad?

Lektor: Enely Prei

  • Teabehaldusega seotud rollid ja vastutus
  • Tulevikusuunad
  • Dokumendihalduri vastutus
11.30 – 11.45
Sirutuspaus
11.45 – 13.00
Digidokumentide üleandmine Rahvusarhiivile

Lektor: Sigrid Holter

  • Migreerimisstrateegia
  • Arhiivivormingute loetelu
  • Arhivaalide kirjeldused ehk metaandmed
13.00 – 13.15
Sirutuspaus
13.15 – 14.30
Kuidas muudab digiprügi kustutamine elu turvalisemaks?

Lektor: Kalev Pihl

  • Milline on digitaalne prügimägi?
  • Kuidas oma ümbrust puhtana hoida?
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: dokumendihaldurid, arhivaarid, sekretärid, juhiabid ja kõik teised administratiivtöötajad

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Enely Prei

Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse teenuste tiimijuht

Enely Prei on peamiselt tegutsenud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Ta on juhtinud Tiigrihüppe Sihtasutuses õpetajate sülearvutite hankeprojekti ja koolide IKT taristu valdkonda. Samuti tegelenud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses IKT teenuste kvaliteedijuhtimisega ning töötanud Kaitseministeeriumis üksuse juhina, mille ülesanne oli korraldada ministeeriumi ja valitsemisala juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud töösuundasid, sh teabehaldust. Enely on õpetanud andmebaaside projekteerimist ja programmeerimist Tallinna Ülikooli informaatika tudengitele ning valikainena ka gümnasistidele.

Kalev Pihl

IT õppejõud, infoturbe koolitaja, SK ID Solutions juhatuse esimees

Kalev Pihl on AS Sertifitseerimiskeskuse juht. Ta on ID-kaardi ja mobiil-ID üks loojaid, e-residentsuse algatajaid ning digitaalallkirjastamise eestkõnelejaid. Riigiametnikuna oli ta ID-kaardi loomise projektijuht, Hansapangas töötades nõustas AS-i Sertifitseerimiskeskus asutamist ning digitaalallkirjastamise standardite ja rakenduste loomist. AS Sertifitseerimiskeskuse juhina vastutab ta Eesti eID alustaristu eest – just seal luuakse elektroonilisi eestlasi.

Sigrid Holter

Rahvusarhiivi kogumisvaldkonna juht

Registreeri koolitusele

Veebipilet

159 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

149 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo