Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Uued arengud ja muudatused riigihangete seaduses

Lektor: Mart Parind

Koolituse eesmärk on selgitada Riigikogus aprillikuus vastu võetud ja suvel kehtima hakkavaid Riigihangete seaduse muudatusi hankijale ja pakkujale.

Meetodid: Loeng ja arutelu

Programm

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 11.30
Uued arengud riigihangetes
 • terminoloogia
 • hankes osalejate piiramine
 • turu-uuring, ärisaladus
 • erandi alusel hankimine
 • minikonkurss
 • ooteaeg
 • hankepass
 • hankelepingu rikkumine
 • kvalifitseerimise tingimused
 • teise isiku näitajatele tuginemine
 • pakkumuste hindamise kriteeriumid
 • kvaliteedimärgis
 • kõrvaldamise aluste kontroll
 • heastamine
 • sõjasanktsioonid riigihankes
 • hankelepingu muutmine ja erakorraline lõpetamine
 • pakkumuste esitamise tähtaeg
 • erimenetluste reeglid, vaidlustamise tähtaeg
 • vaidlustusmenetluse kulud
 • esialgne õiguskaitse
11.30-11.45
Sirutuspaus
11.45-13.15
Koolitus jätkub
OSALUSTASU

159 €

Osalustasu sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Mart Parind

advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Advokaadibüroo NOVE nõunik Mart Parind on tunnustatud riigihankeõiguse spetsialist, kellel on antud valdkonnas unikaalne kogemus ja kompetents. Enne NOVE-ga liitumist tegutses ta aastail 2017-2022 riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades sadu riigihankevaidlusi. VAKO liikmena oli Mart ka Eesti ametlik esindaja Euroopa Komisjoni juures asuvas riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustikus. Veel enne VAKO liikme ametisse asumist töötas Mart mh riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Mardi kaasjuhtimisel on koostatud Eesti riigihangete valdkonna tuumikteos - riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) - ning tänasel päeval õpetab ta tudengitele riigihankeõigust Tallinna Ülikoolis. Ühtlasi on ta sage esineja erinevatel riigihangete alastel koolitustel, konverentsidel ja seminaridel, sh on Mart koolitanud sel teemal kohtunikke ja Eesti suuremaid hankijaid. Mardi toimetamisi riigihangete vallas toetavad tema süvateadmised Euroopa Liidu õigusest - rajaneb ju Eesti riigihangete seadus suuresti EL valdkondlikel direktiividel. Mart on eesti keeles ainulaadse EL õiguse ja Eesti õiguse suhteid käsitleva koguteose - "Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade" (UKU 2022) -, mis on leidnud tee paljude õigusnõustajate ja kohtunike lauale, autor.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo