Search
Close this search box.

VEEBILOENG

Kõik oluline digiarhiveerimisest ja digiteerimisest 2024!

Lektor: Maila Kukk

Loengu eesmärgiks on anda juhiseid digitaaldokumentide arhiveerimise ja digiteerimise nõuete, sh digidokumentide vormingute, õigusaktide, pilvepõhisest arhiveerimise ning digifotode arhiveerimise, kirjeldamise ja säilitamise kohta.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.50 – 11.00
Kogunemine veebikeskkonda
11.00 – 12.30
Kõik oluline digiarhiveerimisest ja digiteerimisest 2024!

Lektor: Maila Kukk

  • digiarhiveerimist ja digiteerimist reguleerivad õigusaktid
  • digiteerimise juhised Rahvusarhiivilt
  • kuidas reguleerida digiarhiveerimise ja digiteerimise korraldust teabehalduskorras
  • digiteerimise probleemid ja praktilised lahendused
  • milliseid arhiivivorminguid kasutada digitaalse teabe pikaajaliseks säilitamiseks
  • erinevad digiarhiveerimise ja digitaalarhiivi lahendused
  • digifotode arhiveerimine, kirjeldamine ja säilitamine
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta ja järelvaatamise võimalust 30-päeva.

SIHTRÜHM: dokumendihaldurid, arhivaarid, sekretärid, juhiabid ja kõik teised administratiivtöötajad

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Maila Kukk

Maila Kukk

arhiivindusspetsialist

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, ning osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Ta on välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus."

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo