Search
Close this search box.

KONVERENTS

„Olulised õigusteadmised korteriühistute seadusandluses.“

Päevajuht: Keijo Lindeberg

Konverentsi eesmärgiks on selgitada korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatusi jõustumisega aastatel 2023 – 2024. Seadusesse on lisandunud mitmeid uusi sätteid, mis mõjutavad korteriomanike õigusi ja kohustusi, sh sissenõudmiskulude hüvitamine ja KOV`de võimalused korteriühistustega seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Programm

9.45 – 9.55
Kogunemine veebiruumi
9.55 – 10.00
Päevajuhi avasõnad - Keijo Lindeberg
10.00 – 10.30
Korteriühistu juhatuse liikme vastutus

Lektor: Keijo Lindeberg, advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner/vandeadvokaat

10.30 – 11.15
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatused 2023 ja 2024

Lektor: Kristiina Taul, advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

11.15 – 12.15
Tavapärane valitsemine, eseme säilitamine, olulised ümberkorraldused ja eseme ajakohastamine: otsustamine ja kulude kandmine

Lektor: Aldo Vassar, advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

12.15 – 12.45
Aeg lõunapausiks
12.45 – 13.30
Korteriühistu üldkoosolekul läbiviimise olulisemad reeglid

Lektor: Merili Laansoo, advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

13.30 – 14.15
Korteriühistutega seotud uue kohtupraktika ülevaade

Lektor: Kristina Ivanova, advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

14.15– 14.30
Sirutuspaus
14.30– 15.15
Korteriühistu võlgnik ja õigus nõuda korterit

Lektor: Karin Ploom, advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

15.15– 15.45
Korteriühistu liikme õigus saada teavet

Lektor: Keijo Lindeberg, advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner/vandeadvokaat

15.45– 16.00
Päeva kokkuvõte – Keijo Lindeberg
OSALUSTASU

169 €

Hind sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, järelvaatamise võimalust 30 päeva ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

korteriühistu juhatuse liikmed, korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed, korteriomanikud, juristid ning kõik teised huvilised.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi seminari programmis ja ajakavas!

Konverentsi esinejad

Keijo Lindeberg

advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner/vandeadvokaat

Keijo Lindeberg on Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat. Alates 2018. a algusest tegutseb ta ka Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõuna, ta on õpetanud Tallinna Majanduskoolis võla- ja lepinguõigust ning koolitanud koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga korteriühistute juhatuse liikmeid. Keijo on aastatepikkuse kogemusega kohtuadvokaat, kes käesoleval ajal on keskendunud rohkem äri- ja lepinguõigusele. Keijo Lindeberg on ka Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äriõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.

Merili Laansoo

advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

Merili Laansoo töötab Advokaadibüroos LINDEBERG advokaadina. Varasemalt on ta töötanud sotsiaaltöötajana Tartu Ülikooli Kliinikumis ning juhatuse liikmena MTÜ`s Abitu. Tema põhilised tegevusvaldkonnad advokaadina on töö-, perekonna-, lepingu- ja sotsiaalõigus.

Aldo Vassar

advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

Aldo Vassar on alates 2021. aastast Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige. Tööõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Kristiina Taul

advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Kristiina Taul töötab Advokaadibüroo LINDEBERG aastast 2021. Varasemalt on ta töötanud Tartu Ringkonnakohtus ja Jõhvi kohtumajas. Kristiina põhivaldkondadeks on lepinguõigus ning vaidluste lahendamine.

Kristina Ivanova

advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Kristina Ivanova töötab Advokaadibüroo LINDEBERG aastast 2022. Varasemalt on ta töötanud Lõuna Prefektuuris, Tartu Maakohtus ja Viru Ringkonnaprokuratuuris. Tema põhivaldkondadeks on haldusõigus ja kriminaalmenetlus.

Karin Ploom

advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat Karin Ploom omab pikaajalist kogemust vaidluste lahendamisel kohtuväliselt ja kohtus. Karin Ploom on spetsialiseerunud ehitus- ja kinnisvaraõigusele, lisaks on ta andnud erinevaid koolitusi riigihangete, leppetrahvide ja lepinguliste suhete teemadel.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

169 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

169 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo