Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Töölepingu ja vanemapuhkuste muudatused tööandja vaates aastal 2022

Lektor: Elina Soomets

Koolituse eesmärgiks on selgitada 1. aprillil jõustunud vanemapuhkuse ja -hüvitiste süsteemi muudatusi just tööandja vaates. Ehk mida tööandja peaks teadma ning kuidas tööd looma võimalike probleemide ärahoidmiseks?

Samuti keskendume 1. augustil eelduslikult jõustuva praegu Riigikogu menetluses oleva töölepingu seaduse muudatustele, mille kohaselt tuleb töötajaid täiendavalt teavitada sellest, mida varem pole vaja olnud, sh ületunnitöö arvestus, maksudest, koolituse korraldamisest, töötajate lisaõigustest jms. 

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebiruumi
10.00 – 11.30
Töölepingu ja vanemapuhkuste muudatused tööandja vaates aastal 2022

Lektor: Elina Soomets

 • Peamised muudatused perekondlike kohustusi täitvate töötajate puhkuste osas
 • Emapuhkuse, isapuhkuse, vanemapuhkuse, lapsepuhkuse ja muude puhkuste kasutamisega tekkida võivad küsimused
 • Puhkuste kasutamise korraldamine ettevõttes, sh puhkusele minekust ja tagasitulekust teavitamine töötaja poolt, puhkuse katkestamine
 • Suhtlus poolte vahel ja sotsiaalkindlustusametiga
 • Töötaja puhkuse tõttu tööaja arvestuse aspektid
 • Töölepingu ja töökorraldust puudutavate dokumentide muutmise vajadus seoses töölepingu seaduse peatse muudatustega
 • Täiendavatest andmetest töötaja teavitamine
 • Töötajate lisatagatised seoses perekondlike kohustuste täitmisega
 • Töötaja õigus sobivatele tingimustele ja õigus paranenud töötingimustele
 • Sobivate töötingimuste kokkulepe
 • Ebasoodsa kohtlemise keeld
 • Töölepingu ülesütlemise piirangud
OSALUSTASU

119 €

Hind sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalijuhid ja- spetsialistid, ettevõtete juhid, osakonnajuhid, juristid, raamatupidajad ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Elina Soomets

M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner/jurist

Elina Soomets on kõrgelt tunnustatud jurist, kel on 20- aastane kogemus tööõiguse valdkonnas. Ta on M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ asutaja ning partner. Ühtlasi on Elina tööõiguse lektor Tartu Ülikoolis ja Eesti tööõiguse ekspert Euroopa Tööõiguse Võrgustikus (European Labour Law Network).

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo