Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Välismaalaste töötamise seaduse muudatused ja töötasu maksustamine

Lektorid: Aldo Vassar, Merili Laansoo ja Aule Kindsigo

Koolituse eesmärgiks on tutvustada välismaalaste seaduse muudatusi, sh räägime aktuaalsest juriidikast ja nõuetest, mis puudutavad välismaalaste töötamist, lepinguvorme, nende töötasude maksustamist ning nõudeid rendiöötajate kasutamiseks. Samuti keskendume sõjapõgenike teema seaduslikule poolele.

Meetodid: Loengud ja arutelud

Programm

10.20– 10.30
Kogunemine veebiruumi
10.30 – 12.45
Välismaalaste töötamine Eestis ja muudatused renditöötaja maksustamisel

Lektorid: Aldo Vassar ja Merili Laansoo

  • Välismaalaste Eestis töötamise võimalused, sh renditööjõu kasutamine ja pakkumine
  • Tööandja tegevused ja kohustused välismaalase tööle võtmisel
  • Varjupaiga taotlejad ja Ukraina sõjapõgenikud
  • Planeeritavad muudatused välismaalaste seaduses
  • Taotlemise protsess ja vajalike vormide täitmine
12.45 – 13.00
Sirutuspaus
13.00– 14.30
Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

Lektor: Aule Kindsigo

  • Maksulepingud
  • Piiriülene töötamine
  • Renditöötaja maksustamise erisused
  • Välistulude deklareerimine Eestis
OSALUSTASU

149 €

Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: personalijuhid ja –spetsialistid, raamatupidajad, juhid, juristid ja kõik teised tööandjate esindajad, kelle juures töötavad või kes plaanivad lühiajaliselt tööle võtta kolmandatest riikides pärit välismaalasi.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esinejad

Aldo Vassar

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige

Aldo Vassar töötab advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadina alates 2017 ning keskendub põhiliselt tööõiguse valdkonnale. Samuti õpetab Aldo Tallinna Majanduskoolis võlaõiguse õppeainet. Aldot on lisaks õigusteadusele alati huvitanud infotehnoloogia ning laiemalt kõik tehnikaga seonduv. Sellest ajendatult läbis Aldo Vassar magistriõpingud Tartu Ülikoolis IT-õiguse õppesuunal.

Merili Laansoo

Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat

Merili Laansoo on spetsialiseerunud välisriigi kodanike Eestis tööle vormistamisele.

Aule Kindsigo

maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Ta on täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Ta on töötanud pikki aastaid Maksuametis, hilisemas Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel. Ta oli Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas ta aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business School`is, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks. Aule on mitmete maksuõiguse artiklite autor.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo