Search
Close this search box.

KOOLITUS

Isikuandmete kaitse töösuhetes: kaamera- ja helisalvestiste ning valveseadmete kasutamine.

Lektor: Tea Kookmaa

Loengu eesmärgiks on selgitada, kuidas kasutada jälgimisseadmeid töösuhetes nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooni põhimõtetega.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.20–10.30
Kogunemine veebikeskkonda
10.30 – 12.30
Isikuandmete kaitse töösuhetes ja mujal: kaamera- ja helisalvestised, GPS seadmed ja küberhügieen

Lektor: Tea Kookmaa

  • Jälgimisseadmete kasutamise eesmärgid
  • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja töötajaid jälgida?
  • Jälgimisega kogutud andmete edastamine ja kolmandate isikute õigused andmetele
  • Millised nõusolekud tuleks töötajatelt küsida?
  • Millistel juhtudel ei ole nõusoleku küsimine vajalik?
  • Andmete säilitamise tähtaeg ja salvestistega tutvumise kord
  • Millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada?
OSALUSTASU

129 €

Hind sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: ettevõtete juhid, personalijuhid, andmekaitsespetsialistid, tööandjad, juhiabid, raamatupidajad ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Tea Kookmaa

Tea Kookmaa

advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat

T. Kookmaa peamisteks töövaldkondadeks on IT- õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Tal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning tal on kogemusi andmekaitsealaste mõjuhinnangute ning õigustatud huvi analüüside teostamisega. IT- õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Kaubandusõiguse valdkonnas on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega.

Registreeri koolitusele

Veebipilet

129 Lisa korvi

Järelvaatamise pilet

119 Lisa korvi

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo