Search
Close this search box.

VEEBIKOOLITUS

Muudatused töötervishoiu analüüsis, kaugtöö tingimustes ja terviseandmete töötlemises.

Lektor: Ille Nakurt-Murumaa

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade töötervishoiu valdkonda puudutavatest muudatustest. Lisaks saame hea ülevaate riskianalüüsi sisu- ja vorminõuetest.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

9.50–10.00
Kogunemine veebikeskkonda
10.00 – 12.00
Muudatused töötervishoiu analüüsis, kaugtöö tingimustes ja terviseandmete töötlemises

Lektor: Ille Nakurt-Murumaa

  • Tööandja kohustus analüüsida ettevõtte töötervishoiu olukorda tervikuna koostöös töötervishoiuarstiga
  • Töötervishoiuarsti rolli tähtsuse võimalik suurenemine ettevõtte töös
  • Ohutu töökeskkonna tagamine – töötaja õigused ja kohustused
  • Töötaja andmete töötlemise põhimõtete täpsustamine töökeskkonna korraldamisel
  • Kaugtöö korraldamisega seotud tööandja kohustuste selgem kajastamine
  • Mis on kohustuslikud elemendid riskianalüüsis?
  • Milliseid vigu riskianalüüsi koostamisel on tehtud või tavaliselt tehakse?
  • Näited kohtupraktikast, kus riskianalüüsi olemasolu või puudulikkus on olnud määrav.
  • Millise riskianalüüsi peab Tööinspektsioonile esitama ja kuidas seda täpselt teha?
12.00– 12.15
Sirutuspaus
12.15 – 14.00
Koolitus jätkub
OSALUSTASU

159 €

Hind sisaldab loengut neli akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.

SIHTRÜHM: töökeskkonnaspetsialistid, kvaliteedijuhid, juhid, juristid, personalijuhid ning kõik teised huvilised

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Koolituspäeva esineja

Ille Nakurt-Murumaa

jurist-töökeskkonna konsultant

Ille Nakurt-Murumaa on töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse valdkonna koolitaja-praktik. Ta omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Alates 1995. aastast on ta töötanud erinavates asutustes juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine ja loobumine

Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo