SALVESTATUD LOENG

Digitaalarhiveerimine ja hübriidasjaajamine

Loeng on salvestatud 30. septembril 2021

videokaamera

Koolituse eesmärk on anda üldised teadmised teabehalduse korraldamisest ning paber – ja digitaalsete dokumentide kooshaldamisest nende sünnist kuni digiarhiveerimiseni. Samuti vaatleme digitaalse asjaajamise korraldamist seostatuna ettevõtte põhiprotsesside ja pädevustega ning räägime andmekaitse nõuetest teabe turvaliseks haldamiseks.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

Loeng: “Digitaalarhiveerimine ja hübriidasjaajamine”
Lektor: Hille Oidema

Käsitletavad teemad:

 • Arhiivieeskirja muudatused 2020
 • Arhiivi moodustamise ja korraldamise põhimõtted
 • Arhiivivormingute loetelu muudatused seoses digitaaldokumentide arhiveerimisega
 • Pilvepõhised lahendused arhiveerimisel
 • Dokumendi- ja arhiivihalduse planeerimise eesmärgid
 • Õiguslik keskkond
 • Teabe- ja dokumendihaldus
 • Teenused ja otsene avalik teenus
 • Teeninduskontaktid ja suhtluskanalid
 • Teabehalduse alused
 • Nõuded dokumentidele ja nende korraldamine
 • Hübriidasjaajamine
 • Digiallkiri
 • UAMi kasutamine
 • Digitaalarhiivinduse eesmärk
OSALUSTASU

149 €

Hind sisaldab varasemalt salvestatud loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit.

SIHTRÜHM: Dokumenditöö spetsialistid, arhivaarid, teised dokumendihalduse eest vastutajad, juhiabid, sekretärid ning kõik teised teemast huvitatud
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Esineja

Hille Oidema

Hille Oidema

koolitaja ja praktik

Hille Oidema on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis. Enam kui kümme aastat on osalenud lektorina erinevatel arhiivinduse ja dokumendihalduse koolitustel. Lisaks igapäevasele praktilisele arhiivitööle õpetab arhiivindust ja dokumendihaldust Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna Majanduskoolis.

Registreerimine

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:

Tasumine

Koolituse jälgimiseks sobib nii süle- kui ka lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti. Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.

Saadame teile meili teel lingi peale arve tasumist, mille kaudu pääsete loengu salvestust vaatama ning ka elektroonilised materjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.

Lisainfo