Registreerimise tingimused

Kõikidele koolitustele tuleb end eelnevalt registreerida.
Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud koolitustingimustega ja koolitustingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.

Koolitusele registreerumiseks on järgmised võimalused:

helistage meile telefonidel
+372 6774 030 või +372 5866 4030
saatke registreerumissoov aadressil koolitusturg@koolitusturg.ee
täitke registreerimisvorm
kodulehel
Koolituse eest tasumine

Peale koolitusel osalemise sooviavalduse vastuvõtmist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks. Koolitusgrupp komplekteeritakse arve tasumise järjekorras.

Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele Swedbank ASis.

Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on Koolitusturg OÜ-l õigus lülitada osaleja sellest õppegrupist välja.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Koolitusettevõttel on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kutses, mis saadetakse 3-7 kalendripäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi. Klient võib alati valida ka teise koolituse.

Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada
koolitusettevõtet hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Teavitada palume kas e-meili aadressil koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust. Ülejäänud 10% osalustasust jääb
koolitusettevõttele koolituse korraldamisega seotud kulude katteks.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemasti 10 päeva ette, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse poolelijätmisel osalustasu ei tagastata.

Muud tingimused

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund võrdub 45 minutiga.

Koolitusettevõttel on õigus teha koolituse plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi, teavitades klienti muudatustest ette kutses, mis saadetakse kõigile registreerunutele 3-5 päeva enne koolituse toimumist.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või lektorile. Keelatud on
koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma koolitusfirma kirjaliku nõusolekuta.

Põnevaid koolitussündmusi!
Koolitusturg OÜ