Registreerimise tingimused

Kõikidele koolitustele tuleb end eelnevalt registreerida.
Registreerumisega kinnitate, et olete tutvunud ning nõustunud koolitustingimustega ja koolitustingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.

Koolitusele registreerumiseks on järgmised võimalused:

helistage meile telefonidel
+372 6774 030 või +372 5866 4030
saatke registreerumissoov aadressil koolitusturg@koolitusturg.ee
täitke registreerimisvorm
kodulehel
Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist. Teavitada palume e-posti aadressil koolitusturg@koolitusturg.ee.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust. Ülejäänud 10% osalustasust jääb koolitusettevõttele koolituse korraldamisega seotud kulude katteks.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu kohale ning ei teata enda mitteilmumisest vähemasti 7 päeva ette, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse eest tasumine

Peale koolitusel osalemise sooviavalduse vastuvõtmist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks. Koolitusgrupp komplekteeritakse arve tasumise järjekorras.

Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele Swedbank ASis.

Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel. Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on Koolitusturg OÜ-l õigus lülitada osaleja sellest õppegrupist välja.

Muud tingimused

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund võrdub 45 minutiga.

Koolitusettevõttel on õigus teha koolituse plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi, teavitades klienti muudatustest ette kutses, mis saadetakse kõigile registreerunutele 3-5 päeva enne koolituse toimumist.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või lektorile. Keelatud on
koolitusmaterjalide kopeerimine ja levitamine ilma koolitusfirma kirjaliku nõusolekuta.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Koolitusettevõttel on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest kutses, mis saadetakse 7 kalendripäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva.

Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses. Seda ei tehta juhul, kui koolitussündmuse korraldamine ei ole võimalik vääramatu jõu (force majeure) tõttu.

Koolituse edasilükkamisel koolitustasu ei tagastata ja klient registreeritakse automaatselt ümber järgmisse koolitusgruppi.

Klient võib nii koolituse ärajäämisel kui ka edasi lükkumisel alati valida teise koolituse.

Info turvaliseks koolitussündmusel osalemiseks

Vastavalt valitsuse korraldusele koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb alates 26. augustist 2021 kõigil osalejatel saalikoolitusele tulemisel tõestada enda nakkusohutust.

Seetõttu palume esitada üks nendest tõenditest:

  • EL digitaalne immuniseerimise tõend
  • Digitaalne Covid-19 läbipõdemise tõend

Samuti kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, juhiluba, pass).

Tõendeid ja dokumente kontrollime hotelli või konverentsikeskusesse sisenemisel.

Kui teil eelnimetatud paberitest ühtegi kaasa võtta ei ole või kiirtesti teha ei soovi, siis palume lahkelt vaadata koolitust veebi teel või järelvaatamisena nädala jooksul.

2021-2022 koolitushooajal teeme kõikidest koolitussündmustest ka veebiülekanded.

Kui Covid-19 tõttu kohaldab valitsus piiranguid või keelde siseruumides ürituste korraldamise kohta, siis toimuvad kõik koolitussündmused ainult veebikeskkonnas.

Tõendite hankimise ja testide tegemise kohta saate rohkem lugeda kriis.ee lehelt.

Põnevaid koolitussündmusi!
Koolitusturg OÜ