3. mai 2022

TÖÖTERVISHOIUPÄEVA KONVERENTS 2022

Päevajuht Jaanika Jelistratov
PROGRAMM
LEKTORID

Ülemaailmse töötervishoiu ja tööohutuse päeva puhul kutsume kokku asutuste ja ettevõtete töökeskkonna teemade eest vastutajad, juhid, personalijuhid ning tiimijuhid, et koos arutada olulisi teemasid töötervishoius. Sel aastal keskendume eriti töötervise teemadele kaugtöö korral, tervisekontrolli teemadele ning uutele riiklikele regulatsioonidele.

 

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, kvaliteedijuhid, juhid, juristid, personalijuhid ning kõik teised huvilised.

Programm

10.00–16.05
 • 09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-10.05 Konverentsi avatervitus
  Jaanika Jelistratov,
  konverentsi juht
 • 10.05–10.30 Töötervishoiu ja tööohutuse juhis – milline on riigi nägemus?
  Seili Suder,
  Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika töökeskkonna juht
 • 10.30-11.15  Milline oli töötervishoid ja tööohutus enne ning millises suunas me peaksime liikuma?
  Jaanika Jelistratov,
  VITS Solutions OÜ asutaja
 • 11.15-12.00 Töötervishoiu ja tööohutuse rikkumised ja vastutus
  Meeli Miidla-Vanatalu,
  Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal
 • 12.00 – 12.45     Lõunapaus
 • 12.45-13.30 Milline roll on tervisekontrollil muutunud maailmas?
  Evelyn Aaviksoo,
  HeBa kliiniku Töötervishoiuarst, juhatuse liige
 • 13.30-14.15 Kas kaugtöö on jätkuvalt populaarne ning milliseid on kaugtöö rakendamise õppetunnid?
  Evely Gorobinski,
  SOL Baltics personali- ja kvaliteedijuht
 • 14.15-14.30 Kohvipaus
 • 14.30-15.00 Tööõnnetuste juhtumid organisatsioonis – mis on tööandjale ohuks?
  Kristiina Reinson,
  Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ advokaat
 • 15.00-15.30 Tööpsühholoog ehk võõras sõber?
  Ave-Gail Kaskla,
  töö- ja organisatsioonipsühholoog ning nõustaja
 • 15.30-16.00 Investeeri oma tervisesse!
  Evelin Ilves,
  töötervishoiuarst-resident
 • 16.00-16.05 Konverentsi lõpetamine
  Jaanika Jelistratov,
  päevajuht

 

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
3. mai 2022
kell 10.00-16.05
Õppepäeva maht: 6 akadeemilist tundi
Tallinn ja veebikeskkond
Osalustasu: 179 €
Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause ja lõunasööki, elektroonilisi materjale ning soovi korral tõendit teemade läbimise kohta.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Esinejad

Jaanika Jelistratov
tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist ja VITS Solutions OÜ asutaja

Jaanika on tegutsenud töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas üheksa aastat. Täna tegeleb ta sama valdkonna digitaliseerimisega ehk VITS platvormi arendamisega, mille eesmärk on töötervishoidu ja tööohutust online keskkonnas kiiremini ja lihtsamalt ära korraldada.

Meeli Miidla-Vanatalu
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal

Seili Suder
Sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika töökeskkonna juht

Seili on sotsiaalministeeriumi tööpoliitika ja töökeskkonna juht. Ta on üle 15 aasta tegelenud tööõiguse kujundamisega Eestis. Koos sotsiaalministeeriumi meeskonnaga loob ta individuaalseid ja kollektiivseid töösuhteid reguleerivaid õigusakte ja panustab ohutu töökeskkonna loomisesse. Paar aastat töötas Seili Tööinspektsioonis ja on nüüdseks üle 14 aasta töötanud sotsiaalministeeriumis, kus ta on töökeskkonna üksuse juht. Seili on aastate jooksul andnud Tartu Ülikoolis tööõiguse loenguid ja seminare.

Evelin Ilves
Töötervishoiuarst-resident

Evelin lõpetas Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna ravi eriala 1993. aastal ning taastas oma arstilitsentsi aastatel 2014-2015. Viimase üheksa aasta jooksul riigipea abikaasana võttis oma missiooniks tervislike eluviiside, toitumise ja liikumise propageerimise ja edendamise, samuti tervisliku koolitoidu toetamise. Ta on saanud sel teemal rohkelt kogemusi nii Euroopast, Ameerikast ja Aasia riikidest, sh esineda kõnede ja ettekannetega nii kodu kui ka välismaal. Aastal 2013 nimetas Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa haru teda oma eeskõnelejaks nn elustiilihaiguste alal (toitumisest, vähesest liikumisest, tubakast, alkoholist jt sõltuvustest tingitud mittenakkuslikud haigused). Hetkel tegutseb Evelin töötervishoiuarst-residendina.

Evelyn Aaviksoo
HeBa Kliiniku töötervishoiuarst/juhatuse liige

Evelyn on arst ja epidemioloog. Ta tegutseb iga päev selle nimel, et ettevõtete töötajad oleksid terved ja rahulolevad ning ettevõtted seeläbi väärtuslikumad. Evelyn usub sellesse, et lisaks inimlikule hoolele on andmete oskuslik kasutamine see võti, mis aitab ettevõttel teha parimaid valikuid töötajate tervise toetamiseks ja samal ajal võimestada äritegevust.

Evely Gorobinski
SOL Baltics personali- ja kvaliteedijuht

Evely on tegutsenud SOL Baltics OÜs inimeste juhtimise valdkonnas üle 13 aasta. Tänasel päeval vastutab ta personali- ja kvaliteedijuhtimise eest kolmes Balti riigis.

Ave-Gail Kaskla-Kuprys
töö- ja organisatsioonipsühholoog ning nõustaja

Ave-Gail on kogenud nõustaja, kelle peamine töövaldkond käesoleval ajal on tööpsühholoogia. Ave-Gaili tööks on aidata leida organisatsioonikäitumuslike meetoditega võimalusi muuta töökeskkond turvalisemaks, aga ka nõustada nii töötajaid kui ka juhte eeskätt ametialase läbipõlemise ennetamiseks ning sellega toimetulekuks. Teda toetab suur klienditöö kogemus ajast, mil tal tuli muuhulgas pingelisi suhteolukordi lahendada teenindusettevõtete projektijuhina kui ka rahvusvahelise firma suurkliendi haldurina.

Paralleelselt nõustamistega viib Ave-Gail läbi ettevõtetes sisekoolitusi tööpsühholoogia valdkonnas. Ta on ka väikeettevõtja tööohutuse, koolitamise ja nõustamise valdkonnas (alates 2012, A-G Projekt OÜ).

Kristiina Reinson
Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ advokaat

Kristiina on Advokatuuri liige alates 2014 ning ta on töötanud advokaadibüroodes Primus ja Ellex Raidla. Enne advokaadibüroosse tööle asumist tegutses ta pangas juristina. Oma senises töös on Kristiina spetsialiseerunud eelkõige kohtumenetlustele, tööõigusele, pankrotiõigusele ja üldisele ärinõustamisele.

Konverentsile registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

TÖÖTERVISHOIUPÄEVA KONVERENTS 2022

3.05.2022
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right