16. veebruar 2022

TEABEPÄEV: Ehitusvaldkonna väljakutsed ja arengud 2022!

Lektorid: Raul Keba, Martina Proosa, Ege Netse, Teet Kukk ja Veiko Vaske
PROGRAMM
LEKTORID

Teabepäeva eesmärgiks on tuua huvilisteni kõik 2022. aasta olulisemad ehitusvaldkonna uudised, mida teades  on lihtsam orienteeruda muudatustes ning teha tulevikuplaane.

Programm

10.00–16.15
 • 9.50–10.00 Kogunemine veebiruumi
 • 10.00–12.00 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused
  Lektor: Raul Keba
 • 12.00–12.45 Lõunapaus
 • 12.45–13.45 Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi ehitusvaldkonna regulatsioon
  Lektor: Teet Kukk
 • 13.45–14.30 Kasutusloa toimingud ning uus ehitisregister
  Lektor: Ege Netse
 • 14.30–14.45 Kohvipaus
 • 14.45–15.30 Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad
  Lektor: Martina Proosa
 • 15.30–16.15 Tähelepanekuid ehituse riigihangetest ja hankelepingutest
  Lektor: Veiko Vaske

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
16. veebruar 2022
kell 10.00-16.15
Õppepäeva maht: 6,5 akadeemilist tundi
Tallinn/veebikeskkond
Osalustasu: 169 €
Osalustasu sisaldab loengut kuus ja pool akadeemilist tundi, elektroonilised materjalid ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
ehitusettevõtete juhid, ehitusspetsialistid ettevõtetest ja asutustest, haldus - ja projektijuhid, projekteerijad, KOV esindajad, kinnisvaraarendajad jt huvilised.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Esinejad

Raul Keba
advokaadibüroo RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat/koolitaja

Raul Keba on juhtivpartner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos. Raul nõustab kliente ehitus- ja planeerimisvaldkonnas peamiselt planeeringuid, loamenetlusi ja järelevalvet puudutavates küsimustes. Näitena võib tuua Tallinna suuremad kinnisvaraarendused nagu Admiraliteedi bassein, Mustamäe Keskus, Tallinna kaubamaja jt. Lisaks eeltoodule kuulub tema kompetentsi avaliku haldusega seotud vaide ja halduskohtumenetlus, samuti kaasomanike ja korteriühistutega seonduvad vaidlused. Raul on Eesti Advokatuuri liige aastast 2016. Varasemalt on Raul töötanud advokaadibüroos COBALT ning enne seda oli ta 11 aastat Tallinna linna teenistuses, esindades linna planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud kohtuvaidlustes. Raul osales ka Tallinna linna ja Harjumaa Omavalitsuse Liidu esindajana aktiivselt tänase planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku väljatöötamisel. Töökogemust lektorina on Raulil ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas üle 10 aasta, koolitusi on läbi viidud enam kui kahekümnes kohalikus omavalitsuses ning mitmes maavalitsustes ja riigiasutustes üle Eesti. Samuti on Raul koolitanud arhitektuuri- ja kinnisvarabüroosid, notareid, advokaate ja krediidiasutusi. 2018. aastast on Raul olnud lektor ka Tallinna Majanduskoolis, õpetades tulevasi kutselisi kinnisvaramaaklereid.

Martina Proosa
Merko Ehitus Eesti AS jurist

Varasemalt oli M. Proosa planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus osales muu hulgas planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja õigusaktide väljatöötamises ning tegeles planeeringute järelevalvega.

Ege Netse
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talituse peaspetsialist

Ege Netse alustas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis klienditoe teenuse osutamist ja ehitisregistri testimist 2019. aasta märtsis, kiirelt lisandusid klienditoe töö korraldamine, erinevate ehitisregistri koolituste läbiviimised ja kasutajajuhendite koostamised ning erinevate ehitisregistri arendusprojektides osalemised ja läbiviimised.

Ege on varasemalt töötanud ehitus- ja projekteerimisfirmades, kus muuhulgas taotles ehitus- ja kasutuslubasid ning koordineeris detailplaneeringute koostamist ning kohalikes omavalitsustes erinevatel töökohtadel täites erinevaid ülesandeid, sealhulgas maamaksu määramine ja andmebaasi loomine ja haldamine, maa riigiomandisse jätmise eelsed toimingud, aadressiandmete muutmine ja korrastamine, detailplaneeringute haldamise süsteemi edasiarendamine, detailplaneeringute menetlemisega seotud ülesanded ja ehitisregistri korrastamine.

Ege on koostööpartneriks projekteerimisfirmas, kus koordineerib detailplaneeringute koostamist. Ege on läbinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna täiendusõppeprogrammi Kinnisvaraõiguses.

Veiko Vaske
Nove Advokaadibüroo vandeadvokaat

Vandeadvokaat Veiko Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Veiko on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003–2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Ta omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Nõukogu ja auditikomitee liikmena on ta osalenud riigi äriühingute juhtimises ja erastamises ning olnud rahandusministeeriumi esindajana turujärelevalve nõukogu liige.

Teet Kukk
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitustegevuse valdkonnajuht

Teabepäevale registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

TEABEPÄEV: Ehitusvaldkonna väljakutsed ja arengud 2022!

16.02.2022
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right