12. aprill 2022

RAAMATUPIDAJATE KEVADKONVERENTS

Päevajuht Kristo Krumm
PROGRAMM
LEKTORID

Konverentsi eesmärgiks anda ülevaade olulisematest muudatustest, mis mõjutavad raamatupidamist, maksu- ja finantsõigust 2022. aastal.

 

Sihtrühm:raamatupidajad, finantsjuhid ja –spetsialistid, juhid ning kõik teised huvilised.

Programm

10.00–16.00
 • 09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-10.05 Konverentsi avamine
  Kristo Krumm,
  konverentsi juht
 • 10.05-10.35 Arvestusvaldkonna hetkeseis ja tulevikusuunad
  Mirjam Suurekivi,
  Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik
 • 10.35-11.15 Ettevõtte tulumaksust maksuhalduri silme läbi
  Madis Laas,
   Maksu- ja Tolliameti kapitali töögrupi juhtiv maksuaudiitor
 • 11.15-12.00 Raamatupidamise kuumad küsimused
  Madis Uusorg, ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat
 • 12.00-12.45 Lõunapaus
 • 12.45-13.30 Teema täpsustub*
  Mart Nõmper, raamatupidamis-, auditeerimis- ja nõustamisfirma Grant Thornton Baltic audiitorteenuste valdkonna juht
 • 13.30-14.15 Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises
  Toomas Villems,
  Villems & Partnerid vandeaudiitor
 • 14.15-14.40 Kohvipaus
 • 14.40-15.10 Ületöötamise selged märgid ehk kuidas juhti õigeaegselt ülekoormusest teavitada?
  Pia Pedanik, Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu esinaine, Meeletervis OÜ tegevjuht
 • 15.10-15.55  Kuidas tegevuspõhine kuluarvestus aitab tõsta ettevõtte kasumlikkust?
  Kristo Krumm, õppejõud ja ettevõtja
 • 15.55-16.00 Konverentsi lõpetamine
  Kristo Krumm,
  konverentsi juht

 

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
12. aprill 2022
kell 10.00-16.00
Õppepäeva maht: 6 akadeemilist tundi
Tallinn ja veebikeskkond
Osalustasu: 179 €
Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, kohvipause ja lõunasööki, elektroonilisi materjale ning soovi korral tõendit teemade läbimise kohta.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Esinejad

Kristo Krumm
õppejõud ja ettevõtja

Kristo Krummil on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnast pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis – ja investeerimistoodete turundamine. Viimased 16 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on ta aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja – koolitustele.

Pia Pedanik
Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu esinaine, Meeletervis OÜ tegevjuht

Pia Pedanik on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe Work and Organizational Psychology erialal. Meeletervis OÜ-s edendab äriklientide töökeskkonna vaimset tervist läbi individuaalsete vastuvõttude, sisekoolituste, ja töökeskkonna psühhosotsiaalsete stressorite hindamise. Ühiskondlikul tasandil proovib tõsta teadlikkust töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnast Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu näol, mille üks kolmest asutajaliikmest ta on.

Toomas Villems
Villems & Partnerid vandeaudiitor

Toomas Villems on rohkem kui 20- aastase vandeaudiitori kogemusega lektor raamatupidamise – ja auditeerimisvaldkonnas. Ta on audiitoräriühingu Villems ja Partnerid OÜ asutaja ning partner.

Mart Nõmper
raamatupidamis-, auditeerimis- ja nõustamisfirma Grant Thornton Baltic audiitorteenuste valdkonna juht

Mart Nõmper asus Grant Thornton Balticu auditi valdkonda tööle auditijuhina 2019. aasta sügisel. Alates 2020. aastast võttis ta üle auditi valdkonna juhtimise. Mardil on pikaajaline kogemus nii vandeaudiitori kui ka juhina – enne meiega liitumist juhtis ta Rödl & Partner Audit OÜ-s auditivaldkonda.

Partneri ja auditi osakonna juhina vastutab Mart osakonna juhtimise, uute projektide ja audiitorteenuste arendamise eest. Tema igapäevatöö hulka kuulub ka auditite tegemine nii eraettevõtetele kui avaliku sektori organisatsioonidele ning audiitori eritööde (erikontrollid, kokkuleppelised toimingud jms.) teostamine.

Madis Uusorg
ATTELA Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat

Madis Uusorg töötab ATTELA advokaadibüroos alates 2017. Aastast. Varasemalt on ta töötanud Maksu- ja Tolliametis ning Eesti Maksumaksjate Liidus maksujuristina. Madis on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuri.

Madis Laas
Maksu- ja Tolliameti kapitali töögrupi juhtiv maksuaudiitor

Madis Laas asus revidendina Maksu- ja Tolliametisse tööle 2013. aastal. Esmalt tegeles ta käibemaksu tagastusnõuete ning kinnisvaratehingute maksustamise menetlustega. Alates 2016. aastast kuulub Madis Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna kapitali töögruppi, mis tegeleb peamiselt ettevõtete tulumaksu küsimustega, sealhulgas ka varjatud kasumieraldiste teemaga. Madis on omandamas magistrikraadi majanduses, keskendudes oma lõputöös Eesti ettevõtete tulumaksu probleemidele.

Mirjam Suurekivi
Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik

Mirjam Suurekivi peamised tööülesanded on arvestusala poliitikakujundamises ja õigusloomes osalemine ning vajadusel nii taksonoomia kui ka Raamatupidamise Toimkonna juhendite määruste muudatuste ettevalmistamine. Koostöös Raamatupidamise Toimkonnaga abistab ta normiadressaate raamatupidamise seaduse ja Eesti finantsaruandluse standardi tõlgendamisel. Mirjamil on pikaajaline töökogemus finantssektoris erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes nii krediidihaldurina, raamatupidajana, vanemkonsultandina audiitorbüroos kui ka suurettevõttes finantskontrollerina.

Konverentsile registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

RAAMATUPIDAJATE KEVADKONVERENTS

12.04.2022
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right