1. detsember 2021

PSÜHHOLOOGIASEMINAR: Tööheaolu ja sotsiaalne intelligentsus – võtmeoskused organisatsiooni arendamiseks.

Lektorid: Hannes Kuhlbach, Liina Randmann ja Kaire Piirsalu-Kivihall
PROGRAMM
LEKTORID

Seminari eesmärgiks on teadvustada tööhealolu olemust, seda mõjutavaid tegureid, et juhid teaksid, mis on töötajate jaoks oluline ning mis kasvataks nende tööheaolu. Samuti anname nõu, kuidas arendada sotsiaalset intelligentsust organisatsioonis.

Programm

10.00–15.45
 • 9.30–10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00-12.00 Sotsiaalne intelligentsus töösuhetes
  Lektor: Liina Randmann
 • 12.00-12.15 Sirutuspaus
 • 12.15-13.15 Kas enne on tunded või mõtted?
  Lektor: Hannes Kuhlbach
 • 13.15-14.15 Tööheaolu mõjutavad tegurid organisatsioonis
  Lektor: Kaire Piirsalu-Kivihall

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituspäeva programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
1. detsember 2021
kell 10.00-14.15
Õppepäeva maht: 5 akadeemilist tundi
Tallinn ja veebikeskkond
Osalustasu: 149 €
Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi saalis või veebis, kohvipause saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm:
Personalijuhid ja –spetsialistid, ettevõtete juhid ning keskastmejuhid, kes tegelevad organisatsioonis töötajate rahulolu ja tugeva vaimse tervise toetamisega.
Õppe alustamise tingimused puuduvad
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Esinejad

Hannes Kuhlbach
kliiniline psühholoog

Hannes on kliiniline psühholoog ja praktiseeriv terapeut. Tegusa elu jooksul on ta olnud erinevates ametites avalikus sektoris, kinnisvaraäris, suhtekorralduses ja panganduses. Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki teda oma tänastes tegevustes. Ettevõtted, organisatsioonid, seltsid jne on kõik inimeste koostegutsemist hõlbustamaks loodud virtuaalstruktuurid, kus Inimene läheb pahatihti kaduma. Kui inimene kaldub ise ennast ära kaotama, on hea, kui tal keegi abiks kuulamas, mõtlemas ja mõistmas on. Me kõik vajame kedagi. Me kõik suudame olemas olles aidata. Efektiivse(ma)ks aitamiseks on tarvis ka teadmisi, mille omandamine võikski olla tähendusrikka ja õnneliku elu üks komponent.

Liina Randmann
tööpsühholoog

Liina omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja hetkel töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja ta on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja konverentsidel.

Kaire Piirsalu-Kivihall
tööheaolu.ee asutaja

Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis inimressursijuhtimise erialal. Tööheaolu juhtimise alal täiendas ta ennast Tampere Ülikoolis. Ta on töötanud ligi 20 aastat edukate rahvusvaheliste brändidega ning tal on õnnestunud kogemusi koguda ka Euroopa edukaimate tööandjate juures. Ta on andnud tööheaolu juhtimise loenguid Tartu Ülikoolis ning avaldanud artikleid väljaannetes Personali Praktik, postimees.ee jm. Hetkel teeb Kaire doktoritööd Tartu Ülikoolis.

Seminaripäevale registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

PSÜHHOLOOGIASEMINAR: Tööheaolu ja sotsiaalne intelligentsus – võtmeoskused organisatsiooni arendamiseks.

1.12.2021
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right