30. september 2020

ANDMEKAITSE TEABEPÄEV: Isikuandmed – miks ja kelle eest neid kaitsma peab? EL andmekaitsereformi järelmõjud

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTORID

Teabepäeva eesmärgiks on anda ülevaade, kui hästi on meie isikuandmed kaitstud 2018. aasta mais rakendunud andmekaitse üldmääruse valguses ning milliseid muudatusi tõi otsekohalduv üldmäärus kaasa ettevõtjatele, ametnikele, seadusloomele, õiguspraktikale ja igale üksikule kodanikule.


Õpiväljundid

Teabepäeva läbinud osaleja teab peamisi muudatusi, mis tulenevad andmekaitsereformist ning omab ülevaadet olulisematest probleemidest andmekaitseõiguses.

Õppekava rühm: õigus

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.00 – 16.20
 • 09.15 – 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 – 10.05 Teabepäeva avasõna – Urmas Kukk, isikuandmete kaitse ekspert
 • 10.05 – 11.00 Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimusedMarten Juurik, Tartu Ülikooli kommunikatsioonieetika lektor
 • 11.00- 11.50 Millest koosneb organisatsiooni andmekaitse vundament? – Andres Ojaver, CIPP/E ja CIPP/M Isikuandmete kaitse ekspert
 • 11.50 – 12.50 Lõunapaus
 • 12.50 – 14.05 Õigustatud huvi hindamineUrmas Kukk, isikuandmete kaitse ekspert
 • 14.05 – 14.45 Millal on avalik huvi isikuandmete avaldamise eelduseks? – Toomas Seppel, Advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÜ partner
 • 14.45– 15.00 Kohvipaus
 • 15.00 – 15.30 Andmekogud ja nende töötlemineTea Kookmaa, Advokaadibüroo NJORD advokaat
 • 15.30 – 16.15 Kuidas hinnata organisatsioonis andmekaitsealaseid riske? – Steven-Hristo Evestus, CybExer Technologies OÜ õigusvaldkonna juht ja Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees
 • 16.15 – 16.20 Teabepäeva lõpusõnad –  Urmas Kukk, isikuandmete kaitse ekspert

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
30. september 2020
kell 10.00-16.20
Õppepäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Metropol Spa hotell
Tallinn
Osalustasu: 159 €
Osalustasu sisaldab loenguid seitse akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause, lõunasööki ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
Ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ning andmekaitsespetsialistid kes oma tööülesannete täitmisel puutuvad kokku isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise ning hävitamisega.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Teabepäeva esinejad

Urmas Kukk
isikuandmete kaitse ekspert

Urmas on hindamatu kogemusega tunnustatud spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, selles valdkonnas on ta esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Samuti on Urmas Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse teemadel.

Andres Ojaver
Advokaadibüroo Hedman Partners & Co jurist

Andres nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis.
Andres on ka  külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.

https://hedman.legal/et/team/andres-ojaver/

Toomas Seppel
Advokaadibüroo Hedman Partners & Co OÜ partner

Toomas nõustab oma igapäevatöös muusikaäri, filmitööstuse ning startup ettevõtteid intellektuaalse omandi, litsentsimudelite, e-kaubanduse ning isikuandmete õiguse alal. Samuti on ta lektor Eesti Kunstiakadeemias ning intellektuaalse omandi kodifitseerimise töörühma liige.

https://hedman.legal/et/team/toomas-seppel/

Tea Kookmaa
Advokaadibüroo NJORD advokaat

Tea on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Marten Juurik
Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadur

Marten Juurik on Tartu ülikooli eetikakeskuse nooremteadur, tegeledes peamiselt teadustöö eetilise regulatsiooni küsimustega ning teaduseetika alaste juhendite koostamise ja toimetamisega. Need teemad puudutavad ka isikuandmete töötlemist teadustöös. Lisaks on ta TÜ ühiskonnateaduste instituudis info- ja kommunikatsioonieetika assistent, õpetades tudengitele avalikku kommunikatsiooni puudutavaid üldisi õiguslikke ja eetilisi printsiipe.“

Steven-Hristo Evestus
CybExer Technologies OÜ õigusvaldkonna juht ja Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees

Steven-Hristo Evestus on töötanud 16 aastat prokurörina ning tegelenud erinevate, nt ameti-, majandus- ja rahapesualaste kuritegude kohtueelse menetluse juhtimise ja riikliku süüdistuse esindamisega kohtumenetluses. Ta käivitas prokuröride eetikanõukogu ning juhtis hiljem selle tööd. Käesolevast aastast on ta Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees. 2019. aastast juhib Steven-Hristo küberturbeettevõtte CybExer Technologies OÜ õigusvaldkonda ning panustab andmekaitsele, korruptsioonivastasele võitlusele ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele suunatud e-õppe keskkondade ja riskihindamiste sisu loomisesse.

Teabepäevale registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

ANDMEKAITSE TEABEPÄEV: Isikuandmed – miks ja kelle eest neid kaitsma peab? EL andmekaitsereformi järelmõjud

30.09.2020
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right