9. juuni 2020

ÕPPEPÄEV: Aktuaalsed probleemid töösuhetes ja töövaidluspraktika 2020.

Pärnus
PROGRAMM
LEKTOR

Õppepäeva eesmärk on töösuhetes tekkida võivate probleemide ja nende võimalike lahenduste selgitamine. Jagame tööõigusalaseid nõuandeid aktuaalsete ja värskemate töövaidluste pinnalt ja seome läbivalt tööõiguse üldreeglitega. Anname nõu, kuidas töövaidlusi ennetada ja lahendada ilma töövaidluskomisjoni ning kohtu abita.

Õppekava rühm: õigus

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.00 – 14.15
 • 09.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 12.00 Aktuaalsed probleemid töösuhetes ja töövaidluspraktika.
  Lektor: Elina Soomets,
  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner/jurist

  • Töölepingu olulised tingimused töölepingu vormistamisel. Millised on vaieldavad sätted? Millised on tagajärjed, kui kirjalik tööleping vormistatakse pärast töötaja tööle lubamist?
  • Töölepingu eeldamine olukorras, kus on vormistatud käsundusleping.
  • Töötasu ja ületunnitasu maksmine, kui tööaeg ei ole üheselt selge.
  • Lisatasu kui töötasu osa. Miks tuleb pöörata tähelepanu lisatasu maksmise reeglite täpsustamisele?
  • Keskmise tasu maksmine, kui töötaja on tööootel.
  • Mida pidada silmas konkurentsipiirangu kokkuleppimisel, arvestades kohtute tõlgendust?
  • Töökohustuse rikkumine ja töötaja vastutus
  • Leppetrahvidest töösuhetes.
  • Miks on oluline reageerida viivitamatult, kui töötaja lahkub töölt omavoliliselt?
  • Kuidas reageerida töötaja töökohuste rikkumisele? Töötaja hoiatamise tähtsus.
  • Mida pidada silmas, kus tööandja leiab, et töötajaga juhtunud õnnetus ei ole tööõnnetus?
  • Töölepingu ülesütlemine ja selle vaidlustamise tagajärjed töövaidlusorganis. Töötaja ja tööandjapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine kohustuse rikkumise jm alusel, koondamine.
  • Töölepingu ülesütlemise avalduse kättetoimetamise probleemid.
  • Mida teha, kui töötaja ei tagasta tööandjale kuuluvat vara töölepingu lõppemisel?
  • Töövaidlusmenetluse olulisi aspekte.
  • Kavandatavad muudatused tööõiguses.
 • 12.00 – 12.15 Kohvipaus
 • 12.15 – 14.15 Õppepäev jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
9. juuni 2020
kell 10.00-14.15
Õppepäeva maht: 5 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Pärnu
Osalustasu: 139 €
Osalustasu sisaldab loengut viis akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
personalijuhid ja –spetsialistid, juristid, raamatupidajad, juhid ja kõik teised huvilised
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Esineja

Elina Soomets
M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner/jurist

E.Soomets on pea 20-aastase kogemusega tööõiguse valdkonna jurist – konsultant, M.I.K.S. konsultatsioonid asutaja ning partner. Oma tööelus on ta varasemalt olnud seotud avaliku sektori organisatsiooniga, kus ta vastutas õigusalase teenuse osutamise eest. Enne M.I.K.S konsultatsioonide meeskonna loomist oli ta viimased neli aastat õigustalituse meeskonna juht. Ta arendas töösuhete ja sealhulgas töövaidluste valdkonda, nõustas, esindas organisatsiooni rahvusvahelistes projektides ja asutustes ning kohtus. Ühtlasi on Elina olnud seitse aastat lektor Tartu Ülikoolis.

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

ÕPPEPÄEV: Aktuaalsed probleemid töösuhetes ja töövaidluspraktika 2020.

9.06.2020
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right