6. september 2018

KOOLITUS TARTUS: Jõustunud EL andmekaitse määrus administratiivtöötajatele. Mis muutus?

Tartus
PROGRAMM
LEKTOR

Kutsume kõiki Lõuna-Eesti ettevõtete bürootöötajaid selle kevade kõige aktuaalsema teema, GDPR-i ehk 25. mail jõustunud Euroopa Liidu andmekaitsemäärust selgitavale õppepäevale. Loengu käigus jagame infot, mida sekretär sellest teadma peab ja missugused muutused tema tööd uue määrusega seoses ees ootavad.

Sihtrühm: juhiabid, sekretärid, dokumendihaldurid ja arhivaarid
Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.00 – 14.00
 • 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-11.45 Jõustunud EL andmekaitse määrus administratiivtöötajatele. Mis muutub?
  • Mis on isikuandmed ning mida tähendab isikuandmete töötlemine?
  • Millised on olulisemad muudatused/uuendused uues andmekaitsemääruses?
  • Organisatsiooni toimimiseks vajalikud nõuded andmekaitseõiguses
  • Andmekaitsealase mõjuhinnangu läbiviimine
  • Andmete kaardistamine
  • Õigus andmete kustutamisele ja õigus andmete ülekantavusele
 • 11.45-12.00 Kohvipaus
 • 12.00-14.00 Koolitus jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
6. september 2018
kell 10.00-14.00
5 akadeemilist tundi
Tartu
a` 139 €
Käibemaksu ei lisandu
Hind sisaldab loengut 5 akadeemilist tundi, kohvipause, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Lisaks on võimalik tellida paberkandjal koolitusmaterjalid hinnaga 10 eurot.
Sihtrühm
juhiabid, sekretärid, dokumendihaldurid ja arhivaarid
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Koolituspäeva esineja

Terje Mäesalu
praktik

Terje omab sotsiaalteaduste magistrikraadi ja ta on kogemustega praktik, kellel on 16 aastat töökogemust Haridus- ja Teadusministeeriumis asjaajamise ja dokumendihalduse valdkonna juhtimises, teabehalduse korraldamises, mitme dokumendihaldusüsteemi juurutamises ja arendamises, dokumendihalduse juhiste ja dokumendiliikide protsessikirjelduste koostamises isikuandmete kaitse korraldamises. Lisaks omab ta kogemusi suuremahulise projekti juhtimisel umbes 70 asutuse dokumendihalduse konsolideerimisel, mille käigus mindi üle paberasjaajamiselt elektroonilisele dokumendihaldusele, võeti kasutusele ühtne dokumendihaldussüsteem ja ühtlustati valdkonna juhised. Terje on andnud sisendi erinevate infosüsteemide liidestamiseks dokumendihaldussüsteemiga, korraldanud arhiivitööd ning nõustanud asutusi nende ümberkorraldamisel või likvideerimisel ning koole dokumendihalduse ja andmekaitse küsimustes. Samuti on ta pidanud loenguid dokumendihalduse ja dokumendihaldusüsteemide teemadel Tartu Ülikoolis infokorralduse õppekava rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tudengitele ning viinud Tartu Kutsehariduskeskuses läbi klienditeeninduse ning dokumentide haldamise ja arhiveerimise teemalisi koolitusi.

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

KOOLITUS TARTUS: Jõustunud EL andmekaitse määrus administratiivtöötajatele. Mis muutus?

6.09.2018
""
1
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Arve saaja andmed
Arve saaja
Tänava nimi
Indeks ja linn
Maakond
Kontaktisik
Kontaktisiku telefon
Lisainformatsioon ja küsimused
0 /
Previous
Next