31. märts 2021

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV Tallinnas

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTORID

Juba kuuendat korda toimub Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul. Pool konverentsi ettekannetest toimuvad hankijatele ja pakkujatele eraldi töötubades, et arutada ja vastata just neile huvipakkuvatele küsimustele.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.00 – 16.05
 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 10.05 Moderaatori avasõnad 
  Moderaator: Marko Mehilane, Advokaadibüroo HEED Entsik partner/vandeadvokaat
 • 10.05 – 10.40 Riigihangete seadus muudatuste ootuses
  Lektor: Evelin Karindi-Kask, Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik
 • 10.40-11.20 Hankelepingu muutmine ja täitmine kriisiolukorras
  Lektor: Britta Oltjer, Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner
 • 11.20 – 12.00 Hankemenetlusest kõrvaldamine ja hankelepingu rikkumine
  Lektor: Priit Lember, advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat
 • 12.00- 12.45 Lõunapaus
 • 12.45-13.15 Lihthanke menetlus
  Lektor: Marion Mägi, hankeekspert ja koolitaja
 • 13.15-13.45 Hankija – kuidas toimida, kui esitatakse vaidlustus?
  Lektor: Ahti Kuuseväli, Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat
 • 13.45-14.15 Pakkuja hoolsuskohustus
  Lektor: Keidi Kõiv, RASK Advokaadibüroo advokaat
 • 14.15-14.30 Paus
 • 14.30-15.00 Pakkumuse vastavuse probleemid
  Lektor: Jaana Nõgisto, Advokaadibüroo Jaana Nõgisto omanik
 • 15.00-16.00 Riigihanked ja hankevaidlused – kas ilma advokaatide armeeta üldse võimalik?
  Lektor: Mart Parind, koolitaja ja riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
 • 16.00-16.05 Moderaatori lõpusõnad ja päeva kokkuvõte
  Moderaator: Marko Mehilane

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
31. märts 2021
kell 10.00-16.05
Õppepäeva maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Tallinn
Osalustasu: 169 €
Osalustasu sisaldab loenguid kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause ning lõunasööki saalikoolituse puhul ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas meiliga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Teabepäeva esinejad

Marko Mehilane
Advokaadibüroo HEED Entsik partner/vandeadvokaat

Vandeadvokaat Marko Mehilane on büroo partner, kes on spetsialiseerunud eelkõige teenindus-, ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtete nõustamisele. Marko tegeleb samuti erinevate äriühingute ja nende juhtorganite igapäevase nõustamisega. Enne bürooga liitumist töötas ta aastaid advokaadibüroos LAWIN. Marko on kogenud riigihankespetsialist, ta on nõustanud mõningate Eesti suurimate hangete ettevalmistamist ja läbiviimist ning olulisi infrastruktuuriprojekte. Rahvusvaheline õigusväljaanne Who´s Who Legal on nimetanud Markot korduvalt ühe juhtiva riigihankejuristina Eestis.

Ahti Kuuseväli
Advokaadibüroo HETA vandeadvokaat

Ahti Kuuseväli on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi. Pärast seda on ta tegelenud riigihankevaidluste lahendamisega nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui kohtus. Alates 2009. aastast töötab ta Eesti vanimas advokaadibüroos HETA juristina ja 2010. aastast alates advokaadina. Lisaks riigihangete vaidlustele tegeleb Ahti igapäevaselt tsiviilvaidluste lahendamisega ja õigusnõustamisega erinevates tsiviilõiguse küsimustes. Samuti omab Ahti varasemat kogemust riigihanke õiguse lektorina.

Priit Lember
advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat

Priit Lember on spetsialiseerunud nii tsiviil – kui ka haldusõiguslike kohtuvaidluste lahendamisele ja riigihankeõigusele. Lisaks nõustab ta kliente muudes küsimustes nagu haldusmenetlused, pankroti- ja saneerimismenetlused, planeerimismenetlused, vaidemenetlused, riigihangete läbiviimine ja ettevalmistus jpm. Varem on Priit töötanud ühes Eesti suurimas advokaadibüroos ja Harju Maakohtus.

Britta Oltjer
Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner, omades üle 15 aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001. aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Britta omab ka märkimisväärset kogemust erinevate riigihangetealaste seminaride ja koolituste läbiviimisel.

Keidi Kõiv
RASK Advokaadibüroo advokaat

Keidi Kõiv on laiapõhjalise kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. Keidi on osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta pikalt praktiseerinud erasektoris, nõustades advokaadina nii riigiasutusi kui ka taotlejaid strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise ning järelkontrolli faasis. Keidi on ka tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

Mart Parind
koolitaja ja riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Mart Parind on alates 2017. aastast riigihangete vaidlustuskomisjoni liige. Enne seda praktiseeris ta muu hulgas riigihangetele ja kohtuvaidlustele spetsialiseerunud advokaadina. Mart on 2019. aastal ilmunud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks koostaja ning juhtivautoreid. Samuti on ta Eesti alaline esindaja Euroopa Komisjoni juures tegutseva riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustiku eksperdirühmas.

Jaana Nõgisto
Advokaadibüroo Jaana Nõgisto omanik

Jaana on loonud oma advokaadibüroo, et pakkuda klientidele alati vajaduspõhist, kõrgetasemelist ja võimalikult õhukeselt pakendatud spetsialisti teenust.

Evelin Karindi-Kask
Rahandusministeeriumi Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Marion Mägi
hankeekspert ja koolitaja

Teabepäevale registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV Tallinnas

31.03.2021
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right