27. august 2020

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TALLINNAS

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTORID

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel.

Õppekava rühm: õigus

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.00 – 16.20
 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00-10.05 Teabepäeva avasõnad
  Erki Fels, moderaator
 • 10.05-10.45 Hankija ja pakkuja partnerlus riigihangetes
  Kaido Heinsalu, Tieto Estonia AS ärijuht
 • 10.45-11.25 Millised rollid on tänapäeval pakkujal ja hankijal riigihangete läbiviimisel?
  Priit Lember, advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat
 • 11.25-12.00 Pakkujate kõrvaldamine valeandmete esitamisel ja hankelepingu rikkumisel
  Britta Oltjer, Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner
 • 12-12.50 Lõunapaus
 • 12.50-13.35 Õigusvastased hanketingimused
  Erki Fels, PwC Legal advokaadibüroo advokaat
 • 13.35-14.25 Isikuandmete kaitse üldmäärus ja riigihanked
  Tea Kookma, advokaadibüroo NJORD advokaat
 • 14.25-14.40 Kohvipaus
 • 14.40-15.30 E-hanke praktika ja hetkeseis
  Kristiina Kaarna, uue riigihangete seaduse üks autoreid
 • 15.30-16.15 Riigihangete praktikas esinenud vaidlusküsimused
  Taivo Ruus, Advokaadibüroo Ruus & Veso vandeadvokaat
 • 16.15-16.20 Teabepäeva lõpusõnad
  Erki Fels, moderaator

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
27. august 2020
kell 10.00-16.20
Õppepäeva maht: 6,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet
Tallinn
Osalustasu: 169 €
Osalustasu sisaldab loenguid kuus ja pool akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale, kohvipause, lõunasööki ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad, juhid ning kõik teised huvilised.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Teabepäeva esinejad

Erki Fels
PwC Legal advokaadibüroo advokaat

Advokaat Erki Fels on viimastel aastatel edukalt osalenud meedia tähelepanu all olnud hankevaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki omab kogemust nii ehitustööde, ühistranspordi, IT, meedia, tervishoiu kui ka energeetika riigihangetes. Praktiliste kogemuste tõttu on ta sage koolitaja ning tegeleb riigihankeõigusalase teadustööga. Ta annab külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerib ja juhendab üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Priit Lember
advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat

Priit Lember on spetsialiseerunud nii tsiviil- kui ka haldusõiguslike kohtuvaidluste lahendamisele ja riigihankeõigusele. Lisaks nõustab ta kliente muudes küsimustes nagu haldusmenetlused, pankroti- ja saneerimismenetlused, planeerimismenetlused, vaidemenetlused, riigihangete läbiviimine ja ettevalmistus jpm. Varem on Priit töötanud ühes Eesti suurimas advokaadibüroos ja Harju Maakohtus.

Britta Oltjer
Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner, omades üle 15 aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Britta omab ka märkimisväärset kogemust erinevate riigihangetealaste seminaride ja koolituste läbiviimisel.

Kaido Heinsalu
Tieto Estonia AS ärijuht

Kaido Heinsalu on Tieto Estonia äriarendusjuht ning kirglik koostöö propageerija riigi- ja erasektori vahel. Aktiivne kokkupuude riigihangetega on tal igapäevaselt nii hangetel osalemisel, avaliku sektoriga koostöö edendamisel kui ka parimate praktikate väljatöötamisel. Kaido on riigihangetega kokku puutunud juba 15 aastat ning on ka avaliku-ja erasektori koostöökogu liige selle tegevuse algusest peale. Koostöökogu raames on ta tarkvaraarenduse tüüplepingute töörühma ning olelusringi töörühma erasketori poolne eestvedaja. Lisaks on Kaido Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) infopoliitika nõukoja aktiivne liige.

Tea Kookma
advokaadibüroo NJORD advokaat

Tea on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.

Kristiina Kaarna
uue riigihanke seaduse üks autoreid

Kristiina Kaarna on uue riigihangete seaduse üks autoreid. Ta on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor.

Taivo Ruus
Advokaadibüroo Ruus & Veso vandeadvokaat

Lektor Taivo Ruus tegutseb advokaadina alates 1999. aastast ning riigihangete valdkonnas alates 2002. aastast. Ta on esindanud hankijaid ja pakkujaid erinevates hankevaidlustes, s.h enamuses Eesti tee-ehituse ja –hooldega seotud vaidlustes. Samuti on Taivo teinud rahandusministeeriumile mitmeid ettepanekuid riigihankeseaduse muudatusteks. Taivo on läbi viinud mitmeid hankealaseid koolitusi peamiselt klientidele hangetel paremate tulemuste saavutamiseks.

Teabepäevale registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TALLINNAS

27.08.2020
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right