27. veebruar 2018

KOOLITUS: UUS RHS – Hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTOR

Koolituspäeva eesmärk on anda tervikülevaade uues riigihangete seaduses sätestatud regulatsioonist neis kahes hankemenetluse etapis – osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll. Rõhuasetusetus on küsimustel, millele seadus sõnaselgelt vastust ei anna, s.t küsimustel, mille vastused tulevad regulatsiooni mõttest ja eesmärgist või sõltuvad sellest, mida konkreetsel juhul hangitakse. Muuhulgas leiavad sellel koolituspäeval käsitlemist uue seadusega kehtestatud järgmised muudatused.

Kõrvaldamise aluste osas: hankepass, kontrollitavate isikute ring, maksuvõla kontroll, kõrvaldamise aluse ajaline piiramine ja heastamise instrument.
Kvalifitseerimise tingimuste osas: tingimuste seadmise vabadus, alltöövõtjate kvalifitseerimine ja nende asendamine.
Pakkumuste hindamise osas: pakkumuste avamise kord, hindamiskriteeriumite seadmine ja maksumuse põhjendatuse kontroll.

Programm

10.00 – 15.30
 • 9.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 – 11.30 UUS RHS – Hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll
  • Kuidas toimub hankes osalejate kvalitatiivne valik uue riigihangete seaduse alusel?
  • Mis on ning milliseid võimalusi loob hankepass ja pööratud menetlus?
  • Millistel juhtudel ning millises ulatuses on kvalitatiivse valiku tegemisel lubatud küsida osalejatelt selgitusi ja parandada dokumentides esinevaid puudusi?
  • Kuidas toimub pakkumuste vastavuse kontrollimine uue RHS alusel, sh pakkumuse läbivaatamata jätmine?
  • Milliseid muutusi toob uus RHS pakkumuse jõusolekule ja konfidentsiaalsusele?
  • Kuidas teha vahet pakkumuse sisulisel ja mittesisulisel puudusel?
  • Millistel juhtudel ning millises ulatuses on pakkumuste läbivaatamisel lubatud küsida selgitusi ja parandada pakkumuses esinevaid puudusi?
  • Kuidas tuvastada põhjendamatult madala maksumusega pakkumust ning millised on konkurentide võimalused sellise pakkumuse edukaks tunnistamist vaidlustada?
 • 11.30 – 11.45 Kohvipaus
 • 11.45– 13.15 Koolituspäev jätkub
 • 13.15 – 14.00 Lõunapaus
 • 14.00– 15.30 Koolituspäev jätkub
REGISTREERI
27. veebruar 2018
kell 10.00-15.30
6 akadeemilist tundi
Tallinn
a` 169 €
Käibemaksu ei lisandu
Hind sisaldab loengut 6 akadeemilist tundi, kohvipause, soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Lisaks on võimalik tellida lõunasöök hinnaga 14 eurot ja paberkandjal koolitusmaterjalid hinnaga 10 eurot.
Sihtrühm
Kõik riigihangete korraldamisega tegelevad spetsialistid ning juhid ja riigihangetel osalevate pakkujate esindajad/töötajad.
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Koolituspäeva esineja

Ahti Kuuseväli
vandeadvokaat

Ahti Kuuseväli on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi. Pärast seda on ta tegelenud riigihankevaidluste lahendamisega nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui kohtus. Alates 2009. aastast töötab ta Eesti vanimas advokaadibüroos HETA juristina ja 2010. aastast alates advokaadina. Lisaks riigihangete vaidlustele tegeleb Ahti igapäevaselt tsiviilvaidluste lahendamisega ja õigusnõustamisega erinevates tsiviilõiguse küsimustes. Samuti omab Ahti varasemat kogemust riigihanke õiguse lektorina.

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

KOOLITUS: UUS RHS – Hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll

28.02.18
""
1
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Arve saaja andmed
Arve saaja andmed
Postiaadress
Indeks ja linn
Maakond
Kontaktisik
Kontaktisiku telefon
Lisainformatsioon ja küsimused
0 /
Previous
Next