21. mai 2020

VIDEOKOOLITUS: Ehituse töövõtulepingu sõlmimine ja tasu maksmine.

PROGRAMM
LEKTOR

Loengu eesmärgiks on selgitada, milliseid vigu tuleks vältida töövõtulepingu vormi puhul ehitustööde tellimisel ning toob ohtralt näiteid teemaga seotud kohtulahenditest. Räägime enimlevinud probleemidest, tuginedes praktika põhjal tehtud üldistustele ja lepingute üle peetud kohtuvaidlustele.

Õppekava rühm: õigus ja ehitus

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

14.15 – 16.15
 • 14.05 – 14.15 Kogunemine veebiruumi
 • 14.15 – 16.15 Praktilised sammud ehituse töövõtulepingu sõlmimiseks ning töövõtulepinguga kaasnevate riskide maandamiseks
  • Töövõtulepingu sõlmimise üldised küsimused;
  • Töövõtulepingu olulised tingimused (tööde sisu ja mahud, töö kvaliteet, tähtajad, tööde vastuvõtmise kord, täiendavad kokkulepped) ning nende määratlemine lepingus;
  • Ehitustööde järelevalve ning dokumenteerimine;
  • Töö vastavus lepingutingimustele ning kuidas seda hinnata;
  • Töö vastuvõtmise kohustus ja töö vastuvõtmisest keeldumise alused;
  • Vastutuse jaotus;
  • Lepingu vastavus seadusega kehtestatud nõuetele;
  • Õiguskaitsevahendid (lepingu peatamine, lepingu täitmise nõue, omapoolse kohustuse täitmisest keeldumine, kahju hüvitamine, taganemine, hinna alandamine, viivis ja leppetrahv);
  • Tagatised riskide maandamiseks (garantii, töövõtugarantii ning garantiiaja tagatis, ehituse koguriskikindlustus);
  • Lepingu lõppemine

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
21. mai 2020
kell 14.15-16.15
Õppepäeva maht: 2,5 akadeemilist tundi veebis
Osalustasu: 99 €
Osalustasu sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi veebis, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid, juristid, maavalitsuste spetsialistid, riigiasutuste spetsialistid, ehitusettevõtete esindajad, kinnisvaraomanikud ja kõik teised huvilised.
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Koolituspäeva esineja

Valeria Arsjuta
Advokaadibüroo CUESTA vandeadvokaat

Valeria töötab vandeadvokaadina Cuesta Advokaadibüroos, olles spetsialiseerunud eraõigusele. Oma igapäevatöös nõustab ja esindab ta kliente kohtuväliselt ning tsiviilkohtumenetluses. Sealjuures on Valeria nõustanud nii tellijaid kui ka töövõtjaid ehituse töövõtulepingute sõlmimise protsessis ning esindanud kohtus töövõtulepingust tulenevates vaidluste lahendamisel.

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

VIDEOKOOLITUS: Ehituse töövõtulepingu sõlmimine ja tasu maksmine.

13.05.2020
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right