21. jaanuar 2021

KOOLITUS: Alustava juhi ja projektijuhi juhtimisoskuste stardipakett (VEEB)

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTOR

Koolituse eesmärk on käsitleda heaks juhiks olemise ja arenemise teemat. Uurime, mida tähendab juhi roll organisatsioonis ja meeskonnas, kuidas luua ja hoida tulemuslikke, konstruktiivseid suhteid teiste organisatsiooni liikmetega ning kuidas tulla toime tänapäevaste juhtimist puudutavate väljakutsetega. Vaadeldakse kaasaegseid juhtimise põhitõdesid ning inimeste käitumise psühholoogilisi tagamaid. Analüüsitakse enda juhtimisstiili ning pööratakse tähelepanu suhtlemisoskuste arendamisele, sealhulgas enese kehtestamisele juhina ja tagasiside andmisele.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab ülevaate juhi rollist, juhile vajalikest oskustest ja kompetentsidest ning nende arendamise võimalustest
 • oskab valida kohast juhtimisstiili ehk käitumist
 • suudab täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid inimeste kaasamise viise

Õppekava rühm: juhtimine ja haldus

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.00 – 15.45
 • 9.50 – 10.00 Kogunemine veebiruumi
 • 10.00 – 12.00 Juhtimisoskuste koolitus alustavatele juhtidele ja projektijuhtidele
  • Juhi rolli olemus ja peamised juhtimistegevused
  • Juhile olulised kompetentsid, enesejuhtimine ja suhete juhtimine
  • Juhtimisstiil ning selle mõju töötajate motivatsioonile ja tulemustele
  • Juhi tööriistad, sh arenguvestlused, coaching
  • Enesekehtestamine juhina ning tagasiside andmine
  • Juhi eneseareng ja iseenda arendamise võimalused
 • 12.00 – 12.45 Lõunapaus
 • 12.45 – 14.00 Õppepäev jätkub
 • 14.00 – 14.15 Paus
 • 14.15 – 15.45 Õppepäev jätkub

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
21. jaanuar 2021
kell 10.00-15.45
Õppepäeva maht: 6 akadeemilist tundi õpet kas koolitusruumis või veebis
Tallinn
Osalustasu: 159 €
Hind sisaldab loengut kuus akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
Alustavad juhid, projektijuhid ning kõik teised huvilised, kes soovivad oma juhtimisoskusi täiendada
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Õppekorralduse aluste ja kvaliteedi tagamise tingimuste alustega saate tutvuda SIIN.
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Koolituspäeva esineja

Jaana Susanna Liigand-Juhkam
koolitaja

Jaana Liigand on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. Aastatel 2013-2014 täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis. Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine. Jaana on töötanud Välisministeeriumis, täiendanud ennast Reporterikoolis ajakirjanduse valdkonnas ning teinud erialast kaastööd ajalehele Äripäev ning ajakirjale Director. Koostanud Äripäeva raamatu “Ettevõtte riskid” ning koos A. Virovere ja R. Alasega käsiraamatu ”Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008), lisaks on Jaana PARE Personalijuhtimise käsiraamatu (2007) koolituse peatüki koostaja ning kaasautor. Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008. Jaana on koostöös erinevate partneritega läbi viinud nii avalikke koolitusi kui sisekoolitusi organisatsioonidele.

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

KOOLITUS: Alustava juhi ja projektijuhi juhtimisoskuste stardipakett

21.01.2021
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right