14. mai 2019

TEABEPÄEV: Kuidas psühhosotsiaalsed riskid mõjutavad töötaja vaimset ja füüsilist tervist?

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTORID

Eesmärk: Anda tööandjate esindajatele ülevaade, millist kasu saavad ettevõtted selle aasta jaanuarist jõustunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusest, mis tõi neile kaasa kohustuse kaardistada ja vähendada psühhosotsiaalseid ohutegureid. Samuti räägime, millised on peamised riskid ja kahju, kui neid nõudeid eiratakse.

Sihtrühm: Kõik töötervishoiust ning tööohutuse teemadest huvitunud juhid ja keskastme juhid, samuti personalitöötajad, töökeskkonnaspetsialistid, tööinspektorid nii ettevõtetest kui ka asutustest.

Meetodid: loengud ja arutelud

Programm

10.00 - 16.00
 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 10.45 Mida peab ettevõte teadma psühhosotsiaalsetest ohuteguritest?
  Lektor: Tambet Toomela,
   advokaadibüroo Eversheds Suhterland partner
 • 10.45 – 12.00 Riskianalüüs – töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohuteguritest tuleneva ohu hindamine töötaja tervisele
  Lektor: Karin Reinhold
  , Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor
 • 12.00 – 12.45 Lõunapaus
 • 12.45 – 14.15 Psühhosotsiaalsed ohutegurid kui töökeskkonna stressifaktorid
  Lektor: Monika Loit-Kilgas, 
  Psühholoog-koolitaja

  • Psühholoogiliste ja psühhosotsaalsete ohutegurite erinevad väljendusvormid töökeskkonnas
  • Mõju organisatsioonile ja indiviidile
 • 14.15 – 14.30 Kohvipaus
 • 14.30-16.00 Kas ja kuidas peaks juht suutma anda töötajale psühholoogilist esmaabi?
  Lektor: Hannes Kuhlbach, 
  kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

  • Kuidas juht peaks käituma, kui tööle naaseb töötaja, kes oli ära tõsiste terviseprobleemide tõttu?
  • Kas kriisis olnud töötajal võib rääkimisest ja heast kuulajast abi olla?
  • Millest peaks abistaja olema teadlik, kui ta otsustab aidata?
  • Näiteid lihtsatest tööstressi leevendamise võtetest töötajaskonna tervise säästmiseks.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
14. mai 2019
kell 10.00 - 16.00
(6 akadeemilist tundi)
Tallinn
Asukoha detailid selguvad nädal enne koolitust.
a` 169 €
Käibemaksu ei lisandu
Hind sisaldab loengut 6 akadeemilist tundi, kohvipause, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta. Lisaks on võimalik tellida lõunasöök hinnaga 14 eurot.
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Lektorid

Tambet Toomela
advokaadibüroo Eversheds Suhterland partner

Tambet Toomela juhib advokaadibüroos andmekaitse, tööõiguse, intellektuaalomandi- ja IT õiguse valdkondi. Samuti omab ta märkimisväärset kogemust klientide esindamisel vaidluste lahendamisel nii kohtus kui kohtuväliselt, erinevate erilahendustega lepingute koostamisel (sh suuremate tööstus- ja arendusprojektide nõustamisel), tarbijakaitse- ja reklaamivaldkonnas klientide nõustamisel, samuti elamis- ja töölubade taotlemise korraldamisel.

Karin Reinhold
Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Karin Reinhold töötab Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor.  2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogiaalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning  kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

Monika Loit-Kilgas
Psühholoog-koolitaja

Monika Loit-Kilgas on lõpetanud 1975. aastal Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Täiendanud end pere- ja gestaltteraapias, muusika-ja kunstiteraapias, Adleri individuaalpsühholoogias ja paarinõustamises, Jungi analüütilises psühholoogias ja liivateraapias ning vabastava hingamise valdkonnas. Ta on töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Alates 2001. aastast on ta viinud läbi Eesti Punases Ristis psühholoogilise esmaabi kursusi, tegelenud juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi- ja tervise- ning kriisipsühholoogiaalase koolitusega MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi juurde loodud Erakoolis OONÜKS. Aastatel 2011-2013 on läbi viinud stressijuhtimisalaseid koolitusi ESF pilootprojekti “Töökohal vaimse tervise edendamine Kristiine linnaosas” raames ning mitmetes teistes Eesti maakondade tervist edendavates ettevõtetes.

Hannes Kuhlbach
kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut

Hannes Kuhlbach on kliiniline psühholoog ja praktiseeriv terapeut. Tegusa elu jooksul on ta olnud erinevates ametites avalikus sektoris, kinnisvaraäris, suhtekorralduses ja panganduses. Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki teda oma tänastes tegevustes. Ettevõtted, organisatsioonid, seltsid jne on kõik inimeste koostegutsemist hõlbustamaks loodud virtuaalstruktuurid, kus Inimene läheb pahatihti kaduma. Kui inimene kaldub ise ennast ära kaotama, on hea, kui tal keegi abiks kuulamas, mõtlemas ja mõistmas on. Me kõik vajame kedagi. Me kõik suudame olemas olles aidata. Efektiivse(ma)ks aitamiseks on tarvis ka teadmisi, mille omandamine võikski olla tähendusrikka ja õnneliku elu üks komponent.

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

TEABEPÄEV: Kuidas psühhosotsiaalsed riskid mõjutavad töötaja vaimset ja füüsilist tervist?

14.05.2019
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right