1. oktoober 2019

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS: Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

Tartus
PROGRAMM
LEKTORID

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel.

Teabepäeva modereerib riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.

SIHTRÜHM: juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.

Programm

10.00 - 16.10
 • 09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-10.05 Teabepäeva avasõna
  Moderaator: Mart Parind
 • 10.05-11.00 Hankija ja pakkuja ajastu
  Lektor: Rauno Klemm,
  advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat
 • 11.00-12.00 Probleemid raamlepingutes
  Lektor: Kristiina Kaarna,
  RHS üks autoreid
 • 12.00-12.55 Lõunapaus
 • 12.55-13.50 Riigihangete olevik ja tulevik
  Lektor: Mari Ann Simovart,
  COBALT Advokaadibüroo vandeadvokaat
 • 13.50-14.35 Hankelepingu muutmise lubatavad ja lubamatud tingimused
  Lektor: Britta Oltjer,
  Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner
 • 14.35-14.50 Kohvipaus
 • 14.50-15.15 Lihthankemenetluse praktika ja nägemus 2019. aastal
  Lektor: Marion Mägi,
  koolitaja
 • 15.15-16.00 Kuidas toimida riigihangete vaidlustusmenetluses?
  Lektor: Mart Parind,
  riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
 • 16.00-16.10 Päeva kokkuvõte ja moderaatori lõpusõnad
  Moderaator: Mart Parind

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

REGISTREERI
1. oktoober 2019
kell 10.00-16.10
(7,5 akadeemilist tundi)
AHHAA Teaduskeskus, Tartu
a` 169 €
Käibemaks ei lisandu
Hind sisaldab: teabepäeva, kogu päeva toitlustus, elektroonilisi materjale ning soovi korral tõendit teabepäeva läbimise kohta.
Sihtrühm
juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Teabepäeva esinejad

Mart Parind
riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Mart Parind on alates 2017. aastast riigihangete vaidlustuskomisjoni liige, lahendades iga-aastaselt ligi 100 riigihankevaidlust. Varasemalt praktiseeris ta muu hulgas riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Lisaks põhitööle on Mart peatselt ilmuva riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostaja ning üks juhtivautoritest. Ühtlasi on ta Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Komisjoni ekspertgrupi „Riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustik juures.”

Rauno Klemm
advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Rauno Klemmil on ulatuslik kogemus riigihangete valdkonnas. Rauno on nõustanud kliente hangete korraldamisel ja hangetel osalemisel terve menetluse vältel ning esindanud kliente hankevaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Rauno igapäevased töövaldkonnad on samuti äri- ja lepinguõigus ning keskkonna- ja haldusõiguslikud kohtuvaidlused. Ta on võitnud Eesti Harjutuskohtu võistluse ja osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel.

Kristiina Kaarna
RHS üks autoreid

Kristiina Kaarna on uue riigihangete seaduse üks autoreid. Ta on töötanud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikuna, samuti Riigi Kinnisvara AS õigus- ja hankeosakonnas, osaledes muu hulgas CO2 projektis, mis on olnud üks suuremaid ja tööintensiivsemaid Eesti avaliku sektori ehitushanke projekte, ja Superministeeriumi projektis. Deloitte Legal Advokaadibüroo meeskonnas (advokaadiliikmesus ajutiselt peatatud) on Kristiina 2015.a aidanud kaasa Superbusi kiirkaugliinide edukale turuletoomisele Eestis. Kristiina Kaarna on omandanud Baseli Ülikooli (Šveits) euroopa õpingute magistrikraadi, samuti lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduse (L.L.M). Ta on end täiendanud IT Kolledžis. Kristiina on mitmete õigusalaste publikatsioonide autor.

Marion Mägi
koolitaja

Marion omab riigihangete valdkonnas mahukat praktilist kogemust nii hankijana kui pakkujana. Marion on avalikus sektoris töötades riigihankeid läbi viinud Justiitsministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile, eelpool nimetatud ministeeriumide allasutustele, Riigikantseleile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ning Politsei- ja Piirivalveametile. Lisaks tööle avalikus sektoris on Marion nõustanud mitmeid MTÜsid erinevate riigihangete läbiviimisel (näiteks riigihanke läbiviimise kohustuse tekkimisel välisrahastusega projektides). Marion omab kogemust ka ettevõtjate nõustamisel pakkumuste esitamisel ning pakkumuste esitamise eelse kontrolli teostamisel. Riigihangete alaseid koolitusi on Marion läbi viinud nii avalikule- kui erasektorile, ka on ta Tallinna Majanduskoolis riigihangete ainet õpetanud. Marioni koolitused on osalejatelt alati saanud väga kõrget ja positiivset tagasisidet.

Mari Ann Simovart
COBALT Advokaadibüroo vandeadvokaat

Mari-Ann on vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dotsent, kus ta on tegev lepinguõiguse ja riigihankeõiguse õppejõuna. Akadeemilise ja praktilise töö vandeadvokaadina ühendamine on võimaldanud tal süvitsi uurida tsiviilõiguse ja riigihangete valdkonda. Mari-Ann on kõrgelt hinnatud nii lektorina kui esinejana riigihangete alastel rahvusvahelistel konverentsidel.

Britta Oltjer
Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS: Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

1.10.2019
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right