1. oktoober 2019

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS: Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

Tartus
PROGRAMM
LEKTORID

Teabepäeva eesmärk on arutleda riigihangete olulisematel teemadel ning kitsaskohtadel.

Teabepäeva modereerib riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind.

SIHTRÜHM: juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.

Programm

10.00 - 16.10
 • 09.30-10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00-10.05 Teabepäeva avasõna
  Moderaator: Mart Parind
 • 10.05-11.00 Professionaalse hankija ja pakkuja ajastu
  Lektor: Rauno Klemm,
  advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat
 • 11.00-12.00 Asjad, mis on mind riigihankeõiguses üllatanud
  Lektor: Mario Sõrm,
  Rahandusministeerium, Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik
 • 12.00-12.55 Lõunapaus
 • 12.55-13.50 Riigihangete olevik ja tulevik
  Lektor: Mari Ann Simovart,
  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent
 • 13.50-14.35 Hankelepingu muutmise lubatavad ja lubamatud tingimused
  Lektor: Britta Oltjer,
  Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner
 • 14.35-14.50 Kohvipaus
 • 14.50-15.30 Lihthankemenetluse praktika ja nägemus 2019. aastal
  Lektor: Marion Mägi,
  koolitaja
 • 15.30-16.15 Kuidas toimida riigihangete vaidlustusmenetluses?
  Lektor: Mart Parind,
  riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
 • 16.15-16.20 Päeva kokkuvõte ja moderaatori lõpusõnad
  Moderaator: Mart Parind

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis, ajakavas ja toimumiskohas!

REGISTREERI
1. oktoober 2019
kell 10.00-16.20
(7,5 akadeemilist tundi)
AHHAA Teaduskeskus, Tartu
a` 169 €
Hind sisaldab: teabepäeva, kogu päeva toitlustus, elektroonilisi materjale ning soovi korral tõendit teabepäeva läbimise kohta.
Sihtrühm
juhid, hankespetsialistid, juristid, riigi- ja KOV esindajad ning kõik teised huvilised.
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Teabepäeva esinejad

Mart Parind
riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Mart Parind on alates 2017. aastast riigihangete vaidlustuskomisjoni liige, lahendades iga-aastaselt ligi 100 riigihankevaidlust. Varasemalt praktiseeris ta muu hulgas riigihangetele spetsialiseerunud advokaadina. Lisaks põhitööle on Mart peatselt ilmuva riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostaja ning üks juhtivautoritest. Ühtlasi on ta Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Komisjoni ekspertgrupi „Riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustik juures.”

Rauno Klemm
advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat

Rauno Klemmil on ulatuslik kogemus riigihangete valdkonnas. Rauno on nõustanud kliente hangete korraldamisel ja hangetel osalemisel terve menetluse vältel ning esindanud kliente hankevaidlustes nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes. Rauno igapäevased töövaldkonnad on samuti äri- ja lepinguõigus ning keskkonna- ja haldusõiguslikud kohtuvaidlused. Ta on võitnud Eesti Harjutuskohtu võistluse ja osalenud edukalt Teldersi rahvusvahelise õiguse harjutuskohtu võistlusel.

Mario Sõrm
Rahandusministeerium, Riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik
Marion Mägi
koolitaja

Marion on riigihangete valdkonna praktik ja koolitaja. Riigihankeid on ta läbi viinud Justiitsministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile, eelpool nimetatud ministeeriumide allasutustele, Riigikantseleile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ning Politsei- ja Piirivalveametile, lisaks on ta juhendanud mitmeid MTÜsid riigihanke läbiviimise kohustuse tekkimisel näiteks välisrahastusega projektides ning nõustanud ettevõtjaid pakkumuste esitamisel. Riigihangete alaseid koolitusi on Marion läbi viinud nii avalikule- kui erasektorile, ka on ta Tallinna Majanduskoolis riigihangete aine õpetaja.

Mari Ann Simovart
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent

Mari Ann Simovart, Dr Iur on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent ning õpetab mh riigihankeõigust magistriõppe tudengitele. 2010. aastal kaitses Simovart seni ainsana Eestis riigihankeõiguse vallas kirjutatud doktoritöö – “Lepinguvabaduse piirid riigihankes: Euroopa Liidu hankeõiguse mõju Eesti eraõigusele.” Ta on avaldanud arvukalt riigihankeõiguse teemalisi artikleid rahvusvahelistes teadusajakirjades – nt “Public Procurement Law Review”, “European Procurement & Public Private Partnership Law Review”, samuti Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjades “Juridica” ja “Juridica International”. Simovart on mitme rahvusvahelises koostöös avaldatud riigihankeõigust käsitleva raamatu kaasautor – sh nt 2018 ilmunud riigihankedirektiivide kommenteeritud väljaanne Steinicke / Vesterdorf, Brussels Commentary on EU Public Procurement Law. Mari Ann Simovart kuulub Rootsi teadusajakirja UrT toimetusse ning on võrgustike Public Contracts in Legal Globalization ning Procurement Law Academic Network liige. Lähiajal (2019) ilmub trükist kirjastuse Juura välja antud, Simovarti ja Parindi koostatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne.

Britta Oltjer
Cuesta Advokaadibüroo juhtivpartner

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

RIIGIHANGETE TEABEPÄEV TARTUS: Käes on hankija ja pakkuja ajastu!

1.10.2019
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right