09. mai - 10. mai 2018

KAHEPÄEVANE ÕPPEPÄEV: Edukas andmehaldus programmiga MS Excel: baaskoolitus

Tallinnas
PROGRAMM
LEKTOR

Õppepäeva eesmärk on anda põhilised teadmised ja oskused andmehalduses ja -analüüsis, mis võimaldavad kasutajal oma igapäevatöös paremini toime tulla.

SIHTRÜHM: Õppepäev sobib kõigile, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste pädevuste arendamiseks. Kursus on suunatud inimestele, kes kasutavad igapäevatöös abivahendina MS Exceli tarkvara, kuid soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Programm

13.00 – 16.45
 • 12.30-13.00 Registreerimine ja kohvipaus
 • 13.00-14.30 Edukas andmehaldus programmiga MS Excel: baaskoolitus
  • Töökeskkonna kujundamine. MS Exceli tööleht, töövihik, töölahter. Programmi võimaluste ja menüüde tutvustus;
  • Dokumendi võimaluste vaatamine ja muutmine. Faili isikustamine, kasutajanime määramine, seadete muutmine, faili salvestamine, varukoopiad;
  • MS Excelis kasutatavad andmetüübid. Erinevat andmetüüpide sisestamine, probleemid ja vead;
  • Lahtri vormindamise võimalused (andmetüüp, joondus, teksti sobitamine, kirja stiilid, äärised, kaitse, lukustamine ja peidetud lahtrid);
  • Viidete kasutamine arvutustes. Globaalsete nimede määramine ja kasutamine arvutustes. Valemite kasutamine. Kopeerimine ja valikkopeerimine;
  • Ümardamis-funktsioonide kasutamine. Ümardamine kui probleem;
  • MS Exceli funktsioonide tutvustus, funktsioonide tüübid ja funktsioonitark;
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine praktilistes harjutustes. Ülevaade eri tüüpi funktsioonidest ja nende kasutusvõimalustest;
  • Töölehe visuaalne kujundamine, levinuimad kujundusvõtted MS Excelis;
  • Eri tüüpi diagrammide ja graafikute (Chart) koostamine ja kujundamine vastavalt vajadustele;
  • Tabeli kujundamise, liigendamise ja vormistamise võimalused. Stiilide kasutamine;
  • Faili visuaalne kujundamine: skeemide joonistamine (AutoShapes), piltide lisamine ja vormindamine, organisatsiooniskeemi (diagrammi) joonistamine etc;
  • Dokumendi läbivaatus, märkuste ja kommentaaride lisamine;
  • Andmeanalüüs ja -töötlus MS Exceli vahenditega. Töö suurte andmehulkadega. Kokkuvõtete tegemine, sorteerimise võimalused;
  • Töölehe/töövihiku kaitsmine, salasõna määramine/ muutmine;
  • Väljatrüki häälestamine, trükkimise võimalused;
  • Andmete põhjal risttabeli loomine (Pivot Table) ja graafikute koostamine (Chart ja Pivot Chart), andmete automaatne ülekandmine teisele töölehele. Rist- ehk liigendtabelid ja andmeanalüüs, andmete filtreerimine, info sorteerimine, kokkuvõtted eraldi töölehel.
 • 14.30-14.45 Kohvipaus
 • 14.45-16.45 Õppepäev jätkub

NB! Õppepäev toimub isiklike sülearvutitega!

REGISTREERI
09. mai - 10. mai 2018
kell 13.00-16.45
8 akadeemilist tundi
Tallinn
a` 169 €
Käibemaksu ei lisandu
Hind sisaldab loenguid 2*4 akadeemilist tundi, kohvipause, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
Õppepäev sobib kõigile, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste pädevuste arendamiseks. Kursus on suunatud inimestele, kes kasutavad igapäevatöös abivahendina MS Exceli tarkvara, kuid soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.
Lisainfo
+372 6774 030, +372 5866 4030
koolitusturg@koolitusturg.ee

Õppepäeva esineja

Merle Laurits
Magister Artium (Infoteadus)

Merle Laurits on Talllinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi Infoteaduse lektor. Tema õpetatavate ainete hulka kuuluvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alusained ning erinevad arvutikoolitused, digipädevused bakalaureuse- ja magistritasemel.

Merlel on magistrikraad Infoteadustes (Magister Artium, Information Science, Tallinna Ülikool, 2004); käimasolev doktoriõpe Tallinna Tehnikaülikoolis, eriala Technology Governance. Alates aastast 2000 on ta tegev infotehnoloogia ja infosüsteemide õppejõuna ja koolitajana erinevates ülikoolides (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, EBS jt). Koolitus-valdkonda kuuluvad kursused infoallikatest ja infootsingutest, andmebaasidest ja informaatikast kuni infosüsteemideni, sh MS Office kontoritarkvara lahendused, esitlemine ja esitlusoskused, Google Drive võimalused, integreeritud süsteemide ja e-teenuste käsitlused. Koolitajana on Merle paindlik ning kombineerib meelsasti erinevaid teemasid ja käsitlusi vastavalt tellija soovidele.

Merle teadustöö (PhD, Tallinna Tehnikaülikool) keskendub e-oskuste, e-riigi ja IKT rakendamise alaste seoste ning sotsiaalse innovatsiooni käsitluste uurimisele. Merle usub, et IKT vahendite ja võimaluste teadlik kasutamine ei kohusta meid millekski, kuid annab vabaduse ja võimaluse planeerida oma elu teadlikult, sõltumata piirangutest nagu näiteks aeg ja koht, võimaluse aega kokku hoida ja seeläbi tulemusi rohkem nautida.

Registreeri

Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage +372 6774 030 või +372 5866 4030

KAHEPÄEVANE ÕPPEPÄEV: Edukas andmehaldus programmiga MS Excel: baaskoolitus

09-10.05.2018
""
1
Osalejate andmed
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Arve saaja andmed
Arve saaja andmed
Postiaadress
Indeks ja linn
Maakond
Kontaktisik
Kontaktisiku telefon
Lisainformatsioon ja küsimused
0 /
Previous
Next