2. november 2021

KOOLITUS: Uus ehitisregister ja ehitusload

Veebikeskkond
PROGRAMM
LEKTOR

Koolituse eesmärk on selgitada ehitisregistri toimimist nii teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu, et koolituse läbinud oskaksid ehitisregistris tegutseda, sh esitada KOV-le ehitusloa taotlust ning lahendada projekti kooskõlastamisel tehtud märkusi.

Meetodid: loeng ja arutelu

Programm

10.00–12.00
 • 9.50–10.00 Kogunemine veebiruumi
 • 10.00-12.00 Uus ehitisregister ja ehitusload
  • kasutajad, nende rollid ja õigused, tugiisiku roll
  • milliseid andmeid võib registrist leida ja kuidas?
  • kuidas koostada ja esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlus?
  • kuidas lisada taotlusele elektrooniline projekt ja energiamärgis?
  • projekti kooskõlastamisel tehtud märkuste lahendamine
  • kohalikus omavalitsuses taotluste läbivaatamine, kooskõlastamine, taotluste staatus, loa väljastamine
  • registri poolt taotlejale saadetud teated
  • kuidas esitada registrile muid dokumente (projekteerimistingimuste taotlus, teatis ehituse alustamise kohta, teatis ehitise täieliku lammutamise kohta, kasutusloa taotlus)

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

REGISTREERI
2. november 2021
kell 10.00-12.00
Õppepäeva maht: 2,5 akadeemilist tundi
Veebikeskkond
Osalustasu: 109 €
Osalustasu sisaldab loengut kaks akadeemilist tundi, elektroonilisi materjale ja soovi korral tõendit koolituse läbimise kohta.
Sihtrühm
ehitusettevõtjad, haldusjuhid, omavalitsustute esindajad, riigiasutuste ehitusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning kõik teised huvilised
Õppe alustamise tingimused
puuduvad
Lisainfo
Telefonid: 6774 030, 5866 4030
E-post: koolitusturg@koolitusturg.ee
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituspäeva läbinule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning arve tasumine.
Tasumise ja loobumise tingimused
Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.
Loobumisel palume teavitada hiljemalt 10 kalendripäeva enne koolituse toimumist kas e-mailiga koolitusturg@koolitusturg.ee või telefonidel 6774 030, 5866 4030. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 90% koolituse tasust.

Koolituspäeva esineja

Ege Netse
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ehitus- ja elamuosakonna ehitisregistri talituse peaspetsialist
Koolitusele registreerimiseks on mitu võimalust:
 • täitke registreerimisvorm kodulehel
 • saatke osaleja nimi, amet ning ettevõtte nimi koos kontaktandmetega e-postile: koolitusturg@koolitusturg.ee
 • helistage 6774 030 või 5866 4030

KOOLITUS: Uus ehitisregister ja ehitusload

02.11.2021
[[[["field11","equal_to","2"]],[["show_fields","field15,field17,field18"]],"and"],[[["field11","equal_to","3"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21"]],"and"],[[["field11","equal_to","4"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39"]],"and"],[[["field11","equal_to","5"]],[["show_fields","field15,field17,field18,field19,field20,field21,field35,field38,field39,field36,field37,field40"]],"and"]]
1
Osalejate andmed
Arve saaja andmed
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right